ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΕΠΑΣ/ΙΕΚ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Προσοχή:

Μόνο τα πτυχία ελληνικών ΤΕΙ / ΑΕΙ είναι βάσει της Συνθήκης της Λισαβώνας νομικά κατοχυρωμένα, τα παρακάτω δυστυχώς όχι. Έτσι λοιπόν δεν είναι σίγουρο αν θα σας δοθεί ισοτιμία για πτυχία ΕΠΑΣ / ΙΕΚ στην Γερμανία.

 

Επίσης διαρκεί συνήθως αρκετά και οι δαπάνες δεν ειναι ευκαταφρόνητες. Η διαφορά είναι ότι στην Ελλάδα είχαμε μέχρι πριν από λίγα χρόνια μόνο φοίτηση σε επαγγελματική σχολή ενώ εδώ ισχύει το σύστημα της εναλασσόμενης εκπαίδευσης, δηλαδή παράλληλα επαγγελματική σχολή και επιχείρηση (Dualsystem / Duale Ausbildung) με βάση την πρακτική εξάσκηση. Τώρα όμως έχουμε και στην Ελλάδα τέτοιου είδους επαγγελματική εκπαίδευση.


Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η δυσκολία κατάταξης ενός ελληνικού πτυχίου σε  πανευρωπαϊκό επίπεδο, λόγω του ότι το ελληνικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης άλλαξε πάρα πολλές φορές μέσα στα τελευταία 40 χρόνια. Πχ το πτυχίο Κύκλου Α κατατάσσεται στο επίπεδο 2 (με εξάμηνη πρακτική και άδεια εξάσκησης επίπεδο 3) και το πτυχίο Κύκλου Β κατατάσσεται στο επίπεδο 3 (με εξάμηνη πρακτική και άδεια εξάσκησης επίπεδο 4).


Εδώ βοηθά η βεβαίωση υπαγωγής της ΕΕ κατά την οδηγία ΕΚ/36/2005 από την αρμόδια ελληνική υπηρεσία. Πληροφορίες κάτω κάτω στην σελίδα αυτή.


Μεγάλο πρόβλημα είναι και η ποιότητα των μεταφράσεων, που πολλές φορές καίει τον ενδιαφερόμενο αντί να τον βοηθήσει.ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ


Επαγγέλματα που χρειάζονται οπωσδήποτε άδεια εξάσκησης επαγγέλματος (reglementierte Berufe)


Σ΄ αυτά ανήκουν επαγγέλματα μέσης γερμανικής εκπαίδευσης, π.χ. προσωπικό γηροκομείου, τεχνικός επιστάτης / αρχιτεχνίτης, εργοθεραπευτής, μασέρ, βρεφονηπιοκόμος, νηπιαγωγός, νοσηλευτής  κλπ.


Επαγγέλματα που δεν χρειάζονται άδεια εξάσκησης επαγγέλματος για ανάληψη εργασίας (nicht reglementierte Berufe)


Σ΄ αυτά ανήκουν τα λοιπά επαγγέλματα μέσης γερμανικής τεχνικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, π.χ. μηχανικός βιομηχανίας, πωλητής, φούρναρης κλπ.


Επίσης σε οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να δοθεί ισοτιμία, αν φυσικά αυτή προκύπτει από το αλλοδαπό πτυχίο. Γενικά όμως η αναγνώριση ή η ισοτιμία αυξάνει τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας στην γερμανική αγορά και όχι μόνο τα τεχνικά επαγγέλματα Συνεννοηθείτε με τον μελλοντικό σας εργοδότη και αν σας το ζητήσει κάντε το παράλληλα με την έναρξη εργασίας ή κατά τον χρόνο που μαθαίνετε την γερμανική γλώσσα. Είναι μια επένδυση για το μέλλον σας.


Άδεια εξάσκησης επαγγέλματος:

Για τα επαγγέλματα που χρειάζεται άδεια εξάσκησης επαγγέλματος. Ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεστε στην Γερμανία υποβάλλετε τα δικαιολογητικά σας στην τοπικά ή κρατιδιακά αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

Αίτηση

Απολυτήριο Γυμνασίου / Λυκείου ή κάτι άλλο συν επίσημη μετάφραση


Πτυχίο (δηλαδή ο τίτλος, μονοσέλιδο έγγραφο) συν επίσημη μετάφραση

Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου συν επίσημη μετάφραση

Εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα για όλα τα εξάμηνα.

Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου

Συνοπτικό ει το δυνατόν χωρίς κενά βιογραφικό με την σχολική & σπουδαστική σταδιοδρομία σας (να μην υπερβαίνει την 1 ως 1,5 σελίδα). Σε ορισμένα επαγγέλματα, κυρίως παραϊατρικά, νομικά ή παιδαγωγικά κλπ. μπορεί να σας ζητηθεί εκτός των ανωτέρω και

Άδεια εξάσκησης επαγγέλματος

Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γερμανικό (Führungszeugnis) + ελληνικό

Βεβαίωση πρακτικής εξάσκησης στον κλάδο σας ή χρόνος προϋπηρεσίας (αν απαιτείται και υπάρχει) 

Βεβαίωση υπαγωγής της ΕΕ κατά την οδηγία ΕΚ/36/2005.

Πιστοποιητικό γεννήσεως

Ιατρικό πιστοποιητικό υγείας πρόσφατο (εκδοθέν το τελευταίο τρίμηνο)

Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας τύπου Β2, C1 κλπ.

Αλλά αυτά θα σας τα πει η αρμόδια υπηρεσία τι ακριβώς ζητάνε, γιατί διαφέρουν από κρατίδιο σε κρατίδιο. Προσέξτε γιατί οι υπηρεσίες αυτές χρειάζονται αρκετό χρόνο για την έκδοση της σχετικής αδείας. Δουλέψτε αν μπορείτε ενδιαμέσως.


 

 

Επαγγέλματα μέσης εκπαίδευσης γενικά

 

Σε επαγγέλματα μέσης τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, π.χ. ηλεκτροτεχνίτης, μηχανικός αυτοκινήτων, μηχανολόγος κλπ.

Αίτηση (στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο ή Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο ανάλογα με το που εντάσσεται το επάγγελμά σας)

Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου

Συνοπτικό ει το δυνατόν χωρίς κενά βιογραφικό με την σχολική & σπουδαστική σταδιοδρομία σας (να μην  υπερβαίνει την 1 ως 1,5 σελίδα)

Όταν δεν υπάρχει απολυτήριο Λυκείου, τότε το απολυτήριο Γυμνασίου ή ενδεικτικό ενδιάμεσης τάξης σε επίσημη μετάφραση.

Πτυχίο σε επίσημη μετάφραση

Αναλυτική βαθμολογία επαγγελματικής εκπαίδευσης σε επίσημη μετάφραση 

Βεβαίωση πρακτικής εξάσκησης στον κλάδο σας ή χρόνος προϋπηρεσίας (αν απαιτείται ή υπάρχει). 

Βεβαίωση υπαγωγής της ΕΕ κατά την οδηγία ΕΚ/36/2005 δεν βλάπτει

 

 Εβδομαδιαίο πρόγραμμα σπουδών για κάθε έτος, όπως στο παράδειγμα.

 Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μπορείτε να το πάρετε σε ηλεκτρονική μορφή από το Υπουργείο Παιδείας, ψηφιακά υπογεγραμμένο. Όποιος ενδιαφέρεται ας μου γράψει (info@evrotext.de).

Κάθε αρμόδια υπηρεσία ζητά διαφορετικά δικαιολογητικά, γι αυτό ρωτήστε στην αρμόδια για το κρατίδιο ή το τόπο διαμονής σας υπηρεσία. Για τα βιοτεχνικά επαγγέλματα αρμόδιo είναι το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο (HWK) ενώ για πολλά τεχνικά και εμπορικά επαγγέλματα το Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο (IHK)


Συμβουλή: 


Επειδή οι γερμανικές αρχές δεν διαθέτουν όλα τα προγράμματα σπουδών σε ελληνικές επαγγελματικές σχολές, πολλές αναγνωρίσεις ή ισοτιμίες ελληνικών πτυχίων διαρκούν χρόνο και ίσως και περισσότερο. Πιάστε δουλειά, ενώ παράλληλα κάνετε και την αναγνώριση ή ισοτιμία.

 


Δαπάνες


Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΙΗΚ)                            200 - 600 €

Ανάλογα με το πτυχίο. Δημιουργήθηκε ενιαία πανγερμανική υπηρεσία.

 Βιοτεχνικά Επιμελητήρια (τοπικά ή κρατιδιακά)                         200 - 600 €

 Κυβερνητικά προεδρεία κλπ                                                    100 - 250

 

Εκ πείρας 

Στον ιδιωτικό τομέα, π.χ. αν βρήκατε εργασία, αρκεί συνήθως η μετάφραση από ορκωτό μεταφραστή. Εκτός αν σας ζητηθεί κάτι άλλο από τον εργοδότη.

Παρόλα αυτά μην αφήνετε να σας μεταφράσει τα πτυχία σας οποιοσδήποτε. Τόσο η μετάφραση του πτυχίου σας όσο και το βιογραφικό είναι ο καθρέφτης των ικανοτήτων σας. Όσο πιο ακριβής είναι η απόδοση του χαρακτηρισμού του επαγγέλματός σας και οπτικά στρωτή η δουλειά του μεταφραστή, τόσο μεγαλύτερες είναι και οι πιθανότητες εύρεσης εργασίας. Σε μεταφράσεις από Ελλάδα έχω δει φοβερά πράγματα. Δεν αρκεί ν΄ ανοίξουμε το λεξικό και να γράψουμε κάτι, αλλά αυτό πρέπει να ανταποκρίνεται ει το δυνατόν πλήρως στην εδώ επαγγελματική πραγματικότητα. Είδα και πτυχία ΤΕΙ τα οποία αποδόθηκαν στην γερμανική σαν ΕΠΑΣ / ΙΕΚ. 

Επίσης παρατηρώ φοβερές ελλείψεις στον τομέα των βιογραφικών. Από έναν απόφοιτο επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι ευνόητο για τα γερμανικά δεδομένα, ότι είναι σε θέση να γράψει ένα σωστό σύντομο βιογραφικό. Σε ορισμένους έλλειπε ακόμα και η ημερομηνία γεννήσεως.

Παρόλα αυτά και άσχετα με την επαρκή εξειδίκευση ή την αναγνώριση, προβλήματα υπάρχουν στο θέμα της γλώσσας. Αν νομίζετε ότι κατέχετε καλά αγγλικά γράψτε το βιογραφικό σας στην αγγλική γλώσσα. Έχει πάρα πολλές πολυεθνικές εταιρείες όπου η γλώσσα επικοινωνίας είναι η αγγλική.

 

Γνήσια πτυχία ή φωτοτυπίες, σφραγίδα της Χάγης

Μην δίνετε ΠΟΤΕ τα γνήσια δικαιολογητικά του τίτλου σας. Αν τα δώσετε κάπου, δεν τα ξαναπαίρνετε. Βγάλετε επικυρωμένες φωτοτυπίες και δώστε τες στον μεταφραστή ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί. Επικυρωμένες φωτοτυπίες μπορείτε να βγάλετε πολύ οικονομικά  π.χ. στον Δήμο της πόλης σας στην Γερμανία, σε δικαστήριο ή συμβολαιογράφο. Επικυρωμένες φωτοτυπίες από Ελλάδα για αναγνώριση πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από το σχολείο ή από δήμαρχο / αντιδήμαρχο ή την αστυνομία. Για αίτηση πρόσληψης αρκούν απλές φωτοτυπίες χωρίς επικύρωση.

 

Η επικύρωση έλληνα δικηγόρου μπορεί να είναι αρκετή για την Ελλάδα αλλά δεν μετρά στην Γερμανία. Οι γερμανικές υπηρεσίες δέχονται επικυρωμένες φωτοτυπίες μόνο από δημόσιες αρχές, π.χ. Δήμος, Πανεπιστήμιο, Σχολή κλπ. και οι δικηγόροι εδώ δεν είναι δημόσιες αρχές αλλά ιδιώτες.

 

Σφραγίδα της Χάγης από Ελλάδα δεν βλάπτει 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ


Σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 1 εδ. γ΄ του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει, το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) εκδίδει κατόπιν αιτήσεως, βεβαιώσεις περί υπαγωγής στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ σε υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατόχους επαγγελματικών προσόντων ημεδαπής που επιθυμούν επαγγελματική μετακίνηση και εγκατάσταση σε άλλες χώρες εφαρμογής της εν λόγω Οδηγίας. 

 

Εξαιρέσεις: Από όλα τα ανωτέρω εξαιρούνται τα κάτωθι επαγγέλματα:

Γιατροί, Φαρμακοποιοί, Νοσηλευτές, Μαίες, Οδοντίατροι, για τους οποίους οι ανωτέρω αναφερθείσες βεβαιώσεις εκδίδονται από τις Περιφέρειες, οι οποίες έχουν εκδώσει την ελληνική άδεια άσκησης επαγγέλματος και

Αρχιτέκτονες, για τους οποίους οι ανωτέρω αναφερθείσες βεβαιώσεις εκδίδονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.


 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΥΠΑΙΘ- Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.)

Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

e-mail:  srpq@minedu.gov.gr


ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 

2103442802, 2103442822, 2103442795, 2103442821, 2103442807, 2103442819, 2103442824

Καθημερινά από 12:00 έως 14:00


ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ: 

Καθημερινά από 12:00 έως 14:00


ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 

Αποκλειστικά  στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ισόγειο -γραφείο 103), από όπου διαβιβάζονται υπηρεσιακά στο Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.)

 

Τις αιτήσεις θα τις βειτε στο παρακάτω λίνκ

 

https://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=26691

  Αποκλεισμός ευθύνης

 

Αποκλείεται κάθε ευθύνη για τις περιεχόμενες εδώ πληροφορίες. Ουδεμία παροχή εγγύησης, ούτε και δικαίωμα πληρότητας, αφού οι κανονισμοί και προδιαγραφές αλλάζουν κάθε τόσο. Πιο πολύ είναι πρακτικές συμβουλές, οι οποίες σας βοηθούν όμως, ακόμα και αν είστε άσχετοι, να βρείτε τον πιο σύντομο δρόμο επίλυσης του προβλήματός σας. Δεν δίνουμε νομική συμβουλή και δεν αναλαμβάνουμε νομική ευθύνη για τις πληροφορίες αυτές που βασίζονται σε 20-ετή μεταφραστική εμπειρία. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται προς διευκόλυνσή σας στην ζούγκλα των υπηρεσιών και αποβλέπουν να σας δώσουν μια πρώτη βλέψη σε αρκετά διοικητικά θέματα και των δύο χωρών.