ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ


  1. Γενικά
  2. Πακέτο επαγγελματικού προσανατολισμού και στρατηγικής για παιδιά


ΓΕΝΙΚΑ


Η Γερμανία προσφέρει πάμπολλες ευκαιρίες καλής αποκατάστασης, χωρίς να χρειάζεται ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Απαιτείται μόνο όρεξη για μάθηση και δουλειά. Εδώ ένας τεχνίτης, π.χ. μηχατρονικός εργοστασίου μέσης εκπαίδευσης κερδίζει περισσότερα από έναν ακαδημαϊκό θεωρητικής κατεύθυνσης, π.χ. κοινωνικό λειτουργό και δεν χρειάζεται να σπουδάσει αλλά μόνο να τελειώσει την επαγγελματική του εκπαίδευση στην επιχείρηση και παράλληλα την Επαγγελματική Σχολή.

 

Το κυρίως πρόβλημα τόσο για τα παιδιά όσο και για τους γονείς είναι η μη γνώση του γερμανικού εκπαιδευτικού συστήματος. Επίσης η μη επαρκής γνώση της γερμανικής γλώσσας για τους νεοφερμένους αλλά και για τους γκετοποιημένους αλλοδαπούς αποτελεί το δεύτερο μεγάλο εμπόδιο.

 

Η συνταγές αποκατάστασης του 80 ή του 90 στην Ελλάδα δεν ισχύουν πλέον. Το επακόλουθο αυτής της κατάστασης με το σύνδρομο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και της τυχόν δυνατής αποκατάστασης στο Ελληνικό Δημόσιο, έχει καταστρέψει πάρα πολλούς στην Ελλάδα, ενώ επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό και τους εδώ ζώντες έλληνες. Σήμερα οι σπουδές στην Ελλάδα κοστίζουν μια ολόκληρη  περιουσία και πρέπει να αποφασίσουμε εκ των προτέρων αν και που θα σπουδάσουμε, καθώς επίσης να σκεφτούμε ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ πριν τις σπουδές μας, που θα εργαστούμε μετά απ΄ αυτές. Επίσης ας λάβουμε υπόψη, ότι οι τωρινοί νεομετανάστες της Γερμανίας δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια και δεν κερδίζουν τόσα πολλά όπως παλαιότερα, ώστε να μπορούν να σπουδάσουν χωρίς πρόβλημα τα παιδιά τους στην Ελλάδα.

 

Η μεγάλη διαφορά των δύο συστημάτων είναι στον θέμα του επαγγελματικού προσανατολισμού.

 

Στην Γερμανία συνήθως γίνεται ήδη στα σχολεία και στις τάξεις 8-10. Υπάρχουν υπηρεσίες που προσπαθούν μαζί με τα παιδιά να βρουν τις κλίσεις τους και να τους δείξουν πιθανούς και δυνατούς δρόμους αποκατάστασης. Στην Ελλάδα ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝ επαγγελματικός προσανατολισμός. Περνάμε κάπου και όταν τελειώσουμε κοιτάμε να αξιοποιήσουμε κάπως το πτυχίο που πήραμε, για να μην πάνε χαμένοι οι κόποι μας και τα χρήματα που ξοδεύτηκαν. Δηλαδή προσπαθούμε να προσαρμόσουμε τον κόσμο στα δικά μας δεδομένα, πράγμα που είναι αδύνατον. Θέσεις εργασίας όμως δημιουργούνται μόνο εκεί που υπάρχει ανάγκη. Υπάρχουν τόσα πανέμορφα επαγγέλματα, αλλά αν δεν τα χρειάζεται η αγορά εργασίας δεν θα μου εξασφαλίσουν τα του ζειν ... και επομένως θα έχω πρόβλημα επιβίωσης. Τα ΚΕΠ είναι γεμάτα με απόφοιτους τριτοβάθμιας κάθε κλάδου και ειδικότητας που εκτελούν απλά γραφειοκρατικά καθήκοντα ως συμβασιούχοι, για τα οποία θα έφτανε απόλυτα ένα απλό πτυχίο μέσης γραφειοκρατικής ή διοικητικής εκπαίδευσης.


Έλλειψη στρατηγικής στα ελληνόπουλα


Για να τα καταφέρουν ο νέος / η νέα χρειάζεται μια σχετικά καλή στρατηγική, ώστε ανάλογα με την κλίση, τις γνώσεις και τα χαρίσματά τους, να φτιάξουν ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα επιτυχίας, ώστε να ψάχνουν σωστά και να φτάσουν στον στόχο τους. 


Η στρατηγική αποτελείται από τον έγκαιρο επαγγελματικό προσανατολισμό, τυχόν πρακτικές για ανίχνευση επαγγελματικών κλάδων ή επιβεβαίωση κλίσης σε ορισμένα επαγγέλματα και τέλος με τα σωστά δικαιολογητικά την προσπάθεια επίτευξης του στόχου τους.


Στις έγκαιρες επιλογές ανήκουν η απόφαση για σπουδές - Ελλάδα ή Γερμανία - ζύγισμα προτεραιοτήτων κλίσης και αποκατάστασης μετά τις σπουδές, το αν υπάρχει η καταλληλότητα τόσο από γλωσσικής αλλά και από βαθμολογικής άποψης, το αν υπάρχει το ανάλογο οικονομικό για σπουδές στην Ελλάδα, υπάρχουσες εναλλακτικές λύσεις, τυχόν ενδιάμεση μονοετής φοίτηση σε μέσο γερμανικό σχολείο προς καλυτέρευση της γλώσσας κλπ. ή ο δρόμος της γερμανικής κλασσικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (Ausbildung)


Η μεγαλύτερη άγνοια στα ελληνόπουλα αλλά και στους γονείς τους υπάρχει για τις δυνατότητες του γερμανικού συστήματος επαγγελματικής αποκατάστασης και στο ότι εδώ οι μαθητευόμενοι πληρώνονται (από το 2020) από την πρώτη μέρα με μισθό τουλάχιστον 450.- € καθαρά, σε πολλές περιπτώσεις και άνω των 700 - 800.- €, πράγμα που αποτελεί για πολλές οικογένειες μεγάλη οικονομική ελάφρυνση, αφού τα παιδιά γίνονται αυτόνομα από την πρώτη στιγμή και σε μικρή σχετικά ηλικία.


Το μεγαλύτερο λάθος των παιδιών είναι ότι δεν γνωρίζουν τις προοπτικές αποκατάστασης, ενώ αυτές υπάρχουν σωρηδόν. Δεύτερον η γκετοποίηση του ελληνισμού και η άγνοια των γονέων για τις εδώ δυνατότητες και τελευταίο ότι λόγω αγνοίας αλλά και κοινωνικού περιβάλλοντος δεν πηγαίνουν σε γερμανικές υπηρεσίες (BIZ, JMD) να ενημερωθούν και να βοηθηθούν και ακούνε αυτά που λέγονται στα καφενεία, με το ανάλογο φυσικά αποτέλεσμα.


Για τα παιδιά του Ελληνικού Λυκείου στην Γερμανία


Μπορούν να κάνουν εδώ στην Γερμανία έγκαιρα τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό και αργότερα να αποφασίσουν ανάλογα για τυχόν σπουδές - Ελλάδα ή Γερμανία - ή επαγγελματική εκπαίδευση. Ο προσανατολισμός δεν έχει να κάνει με την χώρα που ζούμε αλλά με την πρώτη ανίχνευση στον εργασιακό χώρο σε διάφορους κλάδους επαγγελμάτων. Φυσικά απαιτούνται συνήθως οι  ελάχιστες γνώσεις γερμανικής επιπέδου Β1.


Το μεγαλύτερο μειονέκτημα για τα παιδιά του Λυκείου είναι ότι δεν μαθαίνουν στο Λύκειο τόσα γερμανικά, ώστε να είναι αυτονόητο, ότι μπορούν να σπουδάσουν άμεσα σε γερμανικό ΤΕΙ/ΑΕΙ και πρέπει να προγραμματίσουν έναν ενδιάμεσο χρόνο προς εκμάθηση της γλώσσας. Τα γερμανικά που μαθαίνουν είναι συνήθως παιδαριώδη και δεν αναποκρίνονται επ΄ ουδενί στις απαιτούμενες περιστάσεις. Εκτός αυτού λείπει και η γνώση του τριτοβάθμιου γερμανικού περιβάλλοντος σπουδών, που έπρεπε να γνωρίζουν πολύ καλά ήδη από τα μέσα της δευτέρας Λυκείου, ώστε μπορέσουν να προσαρμοστούν ανάλογα κάνοντας έγκαιρα την επιλογή τους.


Είναι ευλογία να έχεις την ευκαιρία και την δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο συστημάτων αλλά είναι κατάρα το να μην αξιοποιείς καμία από τις δύο.  


Περισσότερες πληροφορίες για την επαγγελματική εκπαίδευση στην Γερμανία θα βρείτε στο λινκ 


http://www.evrotext.de/pid_3963809


 

 

ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΩΣ 20 - 21 ΕΤΩΝ

 

Για τα παιδιά από 15 - 20/21 ετών ενημερώνω για τις δυνατότητες αποκατάστασης που υπάρχουν στην Γερμανία και την κατάστρωση μιας λογικής και για την ηλικία τους και τις γλωσσικές τους γνώσεις κατάλληλη στρατηγικής. Αναλαμβάνω με αμοιβή έως 3-4 παιδιά το μήνα αλλά μόνον αν αυτά δείξουν πράγματι ενδιαφέρον, καθώς και να θέλουν να κάνουν τα πάντα για να συμβάλλουν στην αποκατάστασή τους. 


Το πακέτο κοστίζει 120 - 250 € ανάλογα με την απαιτούμενη εργασία και περιλαμβάνει ενημέρωση προσανατολισμού, κατάστρωση απλής και κατανοητής στρατηγικής, αναζήτηση κατάλληλης πρακτικής, σύνταξη βιογραφικού και αίτηση. 


Τυχόν ενδιαφερόμενοι της ευρύτερης περιοχής Στουτγάρδης δηλωθείτε μέσω μέϊλ στο info@evrotext.de


Παναγιώτης Παχάκης

Συνταξιούχος μεταφραστής και κώουτς στρατηγικής για νέους