Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας για τους έλληνες της Γερμανίας για χρήση στην ελληνική εφορία (ΔΟΥ)

 

Η νομοθεσία άλλαξε από το 2011 και οι φοροτεχνικοί από Ελλάδα ζητούν από τους έλληνες της Γερμανίας που υποβάλλουν φορολογική δήλωση στην Ελλάδα ένα πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας. Επικρατεί μεγάλη σύγχυση για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τόσο στις ελληνικές φορολογικές αρχές, όσο και στους έλληνες της Γερμανίας γιατί κάθε υπηρεσία ζητά τα δικά της.


Ρωτήστε τον φοροτεχνικό σας τι έγγραφα χρειάζονται  γιατί κάθε εφορία στην Ελλάδα θέλει τα δικά της

 

 

Ελληνοαγγλικό έντυπο

 

Οι ελληνικές φορολογικές αρχές απαιτούσαν ένα ελληνοαγγλικό έντυπο σφραγισμένο από την γερμανική εφορία, που κατά τον πρώτο χρόνο εξυπηρέτησε πολλούς και δεν θέλει μετάφραση. Ορισμένες εφορίες όμως την ζητάνε καθώς επίσης ζητάνε και σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Που θα την πάρετε για τα έγγραφα αυτά θα το βρείτε παρακάτω. 


Η μετάφραση σε μας κάνει 25 € και η μετάφραση αν το έγγραφο φέρει και σφραγίδα Χάγης 30 €

 

Formular_E230a.pdf (228.67KB)
Formular_E230a.pdf (228.67KB)

 

025_GR-Muster.pdf (322.13KB)
025_GR-Muster.pdf (322.13KB)

  

    

Γερμανική βεβαίωση φορολογικής κατοικίας - Ansässigkeitsbescheinigung

 

Όλο και περισσότερες εφορίες στην Ελλάδα  ζητάνε το έγγραφο αυτό, μεταφρασμένο επίσημα στην ελληνική συν σφραγίδα της Χάγης.  Άπό άποψη ορθότητας κειμένου είναι το πιο σωστό αλλά είναι ατομικό και συνδεδεμένο με ορισμένα έξοδα, πχ. μετάφραση. Για συζύγους πρέπει να βγάλετε δύο.


Η μετάφραση κάνει 35 € και η μετάφραση αν το έγγραφο φέρει και σφραγίδα Χάγης 40 €
 

  


Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας (Bescheinigung in Steuersachen)


Πολλοί πήραν αυτήν και έγινε η δουλιά τους. Την ζητάτε από την εφορία σας απευθείας με αίτηση ή μέσω του λογιστή σας.
Η μετάφραση κάνει 25-35 € και αν το έγγραφο φέρει και σφραγίδα Χάγης 30-40 €, ανάλογα με τις καταχωρήσεις.


 

Περιφερειακά έγγραφα που τυχόν θα σας ζητηθούν


Εκκαθαριστικό γερμανικής εφορίας - Steuerbescheid

 

Πολλοί λένε ότι εξυπηρετήθηκαν μόνο με το εκκαθαριστικό της γερμανικής εφορίας, φυσικά σε επίσημη μετάφραση. Βασικά είναι το μόνο επίσημο έγγραφο της γερμανικής εφορίας που σας αποστέλλεται αυτόματα αν κάνατε φορολογική δήλωση. Πάτε στον υπάλληλο στην εφορία και πέστε του να βάλει το όνομά του και στρογγυλή σφραγίδα της εφορίας, γιατί τα γερμανικά έγγραφα εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο από ΗΥ και δεν υπογράφονται. Χωρίς σφραγίδα της εφορίας, όνομα και υπογραφή του εφοριακού υπαλλήλου δεν μπορεί να σας χορηγηθεί σφραγίδα της Χάγης (Apostille).


Η μετάφραση κάνει περίπου 40-60 €.

Ηλεκτρονική φορολογική κάρτα


Πολλοί λένε ότι εξυπηρετήθηκαν με τη ηλεκτρονική φορολογική κάρτα, όπου αναγράφονται τα στοιχεία σας, οι κρατήσεις και οι φόροι σας. Αν υπήρξαν δύο ή περισσότεροι εργοδότες, έχετε αντίστοιχα στα χέρια σας περισσότερα από ένα έγγραφα.Το έγγραφο αυτό εκδίδεται με μηχανογραφικό τρόπο από το λογιστήριο του εργοδότη και δεν υπογράφεται. Επίσης είναι ιδιωτικό έγγραφο και έτσι δεν μπορεί να λάβει σφραγίδα της Χάγης (Apostille).


Η μετάφραση κάνει 20-25 €.

 


 

 

Βεβαίωση / πιστοποιητικό αστικής κατάστασης (Meldebestätigung)

 

Πολλοί λένε ότι εξυπηρετήθηκαν με το πιστοποιητικό αστικής κατάστασης ή βεβαίωση διαμονής, φυσικά σε επίσημη μετάφραση. Εκτός από του ότι πρέπει το έγγραφο αυτό να είναι μεταφρασμένο επίσημα στην ελληνική γλώσσα ορισμένες εφορίες ζητούν να φέρει και την σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Καλύτερο  είναι το Meldebestätigung nach § 18.2 BMG όπου αναγράφεται από πότε είστε δηλωμένοι εδώ. Αν είναι και ο/η σύζυγος στην ίδια εφορία στην Ελλάδα μπορείτε να ζητήσετε και Meldebestätigung Familie nach § 18.2 BMG και έτσι γλυτώνετε διπλά έξοδα.


Η μετάφραση σε μας κάνει 20 - 25 €. Έγγραφα  που τυχόν να σας ζητηθούν και  δεν παίρνουν σφραγίδα της Χάγης


Σε ιδιωτικά έγγραφα δεν σαν χορηγείται σφραγίδα της Χάγης, γιατί αυτή προβλέπεται μόνο για κρατικά έγγραφα, τα οποία φερουν στρογγυλή σφραγίδα.


Πολλές εφορίες ζητάνε και βεβαίωση εργασίας για τον χρόνο που εργάζεστε εδώ. Την παίρνετε από τον εργοδότη σας.


Η μετάφραση σε μας κάνει συνήθως ως 20 €.


Ενοικιαστήριο συμβόλαιο. Κάντε μια αποκοπή τα βασικότερα σημεία γιατί αλλοιώς θα σας βγεί πολύ ακριβή η μετάφραση.


Με 20 - 25 € γίνεται μια αποκοπή των βασικών σημείων.


Βεβαίωση ασφαλισμένου  από τα ταμεία ασθενείας ΑΟΚ, ΙΚΚ, ΤΚ, Barmer κλπ

Την παίρνετε από το εκάστοτε ταμείο ασθενείας που ανήκετε. Η βεβαίωση ασφαλισμένου δεν είναι δυνατόν να λάβει σφραγίδα της Χάγης γιατί είναι μεν οργανισμοί αστικού δικαίου αλλά λειτουργούν υπό την επιβλεψη του κράτους. Έτσι δεν μπορούν να πάρουν σφραγίδα της Χάγης που προϋποθέτει στρογγυλή σφραγίδα από ΑΟΚ, ΙΚΚ, ΤΚ κλπ την οποία δεν διαθέτουν, σε αντίθεση φυσικά με την Ελλάδα όπου το ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ την βάζουν.


Η μετάφραση σε μας κάνει περίπου 20 € σε σπάνιες περιπτώσεις 25 €Παράταση 


Δοκιμάστε κι αν δεν δεχτούν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ζητείστε ταυτόχρονα παράταση, καθώς και να σας γράψουνε σ΄ ένα χαρτάκι πως λέγεται το έγγραφο που θέλουνε στην γερμανική γλώσσα, για να μπορέσετε να το προσκομίσετε. Ορισμένες εφορίες π.χ. στα Γιάννενα το δίνουν οι ίδιες το χαρτάκι αυτό και λένε στον ενδιαφερόμενο τι να προσκομίσει.

 

 

Σφραγίδα της Χάγης (Apostille)

 

Σφραγίδα της Χάγης για οποιοδήποτε έγγραφο της γερμανικής εφορίας την παίρνετε από την αρμόδια για τον τόπο διαμονής σας υπηρεσία του κρατιδίου σας. Φροντίστε όμως να φαίνεται καλά το όνομα του υπαλλήλου της γερμανικής εφορίας, γιατί αλλοιώς δεν την παίρνετε. 


Μπορείτε να την ζητήσετε και ταχυδρομικά. Γράφετε: 


Bitte eine Apostille für Griechenland.


Στο κρατίδιο της Ρηνανίας - Παλατινάτου (Rheinland Pfalz) για να πάρετε την σφραγίδα της Χάγης πρέπει να έχει προϋπογράψει την βεβαίωση της εφορίας το υπουργείο οικονομικών στο Mainz (Vorbeglaubigung κ. Edlich). 


Σε ορισμένα άλλα κρατίδια πρέπει να έχει υπογράψει τα δικαιολογητικά σας ο διευθυντής ή ο υποδιευθυντής της εφορίας.
BEGLAUBIGUNGSSTELLEN IN DEUTSCHLAND / APOSTILLE

 

Baden - Württemberg

 

Regierungspräsidium Freiburg

Referat 15.1 / Beglaubigungen, 79083 Freiburg

0761-208-2028 & -2017

 

Regierungspräsidium Karlsruhe

Referat 11 / Beglaubigungen, 76247 Karlsruhe

0721-926-3338 & -3254

 

Regierungspräsidium Stuttgart

Referat 24 / Beglaubigungen, 70507 Stuttgart

0711-904-12419 & -12414

 

Regierungspräsidium Tübingen

Referat 12 / Beglaubigungen, 72016 Tübingen

07071-757-3705 & -3434

 

Bayern

 

Regierung von Oberbayern

Sachgebiet 200, Maximilianstr. 39, 80538 München

089-2176-2295

 

Regierung von Niederbayern

Sachgebiet 200, Regierungsplatz 540, 84028 Landshut

0871-808-1202 oder-01

 

Regierung der Oberpfalz

Sachgebiet 200, Emeransplatz 8, 93047 Regensburg

0941-5680-205

 

Regierung von Oberfranken

Sachgebiet 200, Ludwigsstr. 20, 95444 Bayreuth

0921-604-1332

 

Regierung von Mittelfranken

Sachgebiet 200, Promenade 27, 91522 Ansbach

0981-53-356

 

Regierung von Unterfranken

Sachgebiet 200, Peterplatz 9, 97070 Würzburg

0931-380-1127

 

Regierung von Schwaben

Sachgebiet 200, Fronhof 10, 86152 Augsburg

0821-327-2233 oder -01

 

Berlin

 

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten,

Friedrichstr. 219, 10958 Berlin

030-90269-0

 

Brandenburg

 

Ministerium des Innern des Landes Brandenburg,

Beglaubigungsstelle, Referat III/5, Postfach 60 11 65, 14411 Potsdam

0331-866-2652

 

Bremen

 

Der Senator für Inneres, Kultur und Sport

Beglaubigungsstelle, 28209 Bremen

0421-361-9064

 

Hamburg

 

Behörde für Inneres

Einwohnerzentralamt, Amsinckstr. 34, 20097 Hamburg

040-42839-2433 +4195

 

Hessen

 

Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat 21, 64278 Darmstadt

06151-12-5302

 

Regierungspräsidium Gießen, Dezernat 21, 35338 Gießen

0641-303-2102

 

Regierungspräsidium Kassel, Dezernat 21, 34112 Kassel

0561-106-2120 +2121

 

Mecklenburg - Vorpommern

 

Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern, 19048 Schwerin

0385-588-2630 +2631

 

Niedersachsen

 

Polizeidirektion Braunschweig

Bohlweg 38, 38100 Braunschweig

0531-484-1034 +1035

 

Polizeidirektion Göttingen

Groner Landstr. 51, 37081 Göttingen

0551-491-1715

 

Polizeidirektion Hannover

Marienstr. 34-36, 30171 Hannover

0511-109-2219

 

Polizeidirektion Lüneburg

Auf der Hude 2, 21339 Lüneburg

04131-29-1740

 

Polizeidirektion Oldenburg

Theodor-Tantzen-Platz 8, 26122 Oldenburg

0441-799-2284

 

Polizeidirektion Osnabrück

Heger-Tor-Wall 18, 49078 Osnabrück

0541-327-1763

 

Nordrhein - Westfalen

 

Bezirksregierung Arnsberg

59817 Arnsberg, 02931-82-3426 +3422

 

Bezirksregierung Detmold, 32754 Detmold

05231-71-0

 

Bezirksregierung Düsseldorf, 40408 Düsseldorf

0211-475-0

 

Bezirksregierung Köln, 50606 Köln

0221-147-0

 

Bezirksregierung Münster, 48128 Münster

0251-411-3103 +3113

 

Rheinland-Pfalz

 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Referat 23, Europaallee 7, 67657 Kaiserslautern

0631-842 -124 

 

Saarland

 

Ministerium für Inneres und Sport, 66024 Saarbrücken

0681-962-0

 

Sachsen

 

Landesdirektion Chemnitz, 09105 Chemnitz

0371-532-1232

 

Landesdirektion Dresden, 01076 Dresden

0351-825-2331

 

Landesdirektion Leipzig, 04013 Leipzig

0341-977-2314

 

Sachsen-Anhalt

 

Landesverwaltungsamt Magdeburg

Referat 201, 39009 Magdeburg

0391-567-2159 oder -01

 

Schleswig- Holstein

 

Innenministerium von Schleswig-Holstein, 24171 Kiel,

0431-988-2802

 

Thüringen

Thüringer Landesverwaltungsamt, Referat 200, 99403 Weimar

                                                                                                                                                                       

0361-3770-7198 


 

 

Αποφυγή μπελάδων - Ρωτήστε στη εφορία σας

 

Δεν υπάρχει πατέντα για το δρόμο εξυπηρέτησής σας, γιατί κάθε εφορία ζητάει τα δικά της. Ρωτήστε απ΄ ευθείας στην εφορία του τόπου σας στην Ελλάδα, ποια δικαιολογητικά  σας ζητάνε για να γίνει η δουλειά σας. Κάθε εφορία θέλει τα δικά της ........ Με άλλα χαρτιά γίνεται η δουλειά σας στον Έβρο και με άλλα στην Θεσσαλονίκη. Στο παρακάτω λινκ θα βρείτε τα τηλέφωνα όλων των οικονομικών εφοριών (ΔΟΥ) της Ελλάδας. Τηλεφωνείστε για να εξυπηρετηθείτε.

 

https://docs.google.com/file/d/0BzcMLlmQ1Y8SMTlQNjk1OHNXNEU/edit?pli=1

 
  

Αποκλεισμός ευθύνης

 

Αποκλείεται κάθε ευθύνη για τις περιεχόμενες εδώ πληροφορίες. Ουδεμία παροχή εγγύησης, ούτε και δικαίωμα πληρότητας, αφού οι κανονισμοί και προδιαγραφές αλλάζουν κάθε τόσο. Πιο πολύ είναι πρακτικές συμβουλές, οι οποίες σας βοηθούν όμως, ακόμα και αν είστε άσχετοι, να βρείτε τον πιο σύντομο δρόμο επίλυσης του προβλήματός σας. Δεν δίνουμε νομική συμβουλή και δεν αναλαμβάνουμε νομική ευθύνη για τις πληροφορίες αυτές που βασίζονται σε 20-ετή μεταφραστική εμπειρία. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται προς διευκόλυνσή σας στην ζούγκλα των υπηρεσιών και αποβλέπουν να σας δώσουν μια πρώτη βλέψη σε αρκετά διοικητικά θέματα και των δύο χωρών.

 

 

Haftungsausschluss

 

Für die hier aufgelisteten Informationen wird jegliche Haftung ausgeschlossen. Kein Gewähr und kein Recht auf Vollständigkeit, weil sich die Vorschriften und Bestimmungen ständig ändern. Vielmehr sind es praktische Tipps, die Ihnen auch als Laien helfen können, eine Lösung für Ihr Problem so einfach wie möglich zu finden. Wir geben keinen juristischen Rat und haften nicht für diese aus einer 20jährigen Übersetzererfahrung stammenden Informationen. Diese Informationen dienen dazu Ihren Weg im Behördendschungel zu erleichtern und Ihnen eine erste Vorkenntnis in vielen administrativen Themen beider Länder zu geben.