ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΑΔΗ ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗ

 

Είναι επαγγέλματα στα οποία χρειάζεται πανγερμανικά άδεια εξάσκησης (reglementierte Berufe) την οποία εκδίδει υπηρεσία του εκάστοτε κρατιδίου. Πάνω κατω τα ίδια ισχύουν σε όλα τα κρατίδια.

 

Για την αξιολόγηση της ισοδυναμίας του πτυχίου σας και της σχετικής επαγγελματικής απασχόλησης ως «κρατικά αναγνωρισμένη νηπιαγωγός» ή «κρατικά αναγνωρισμένη βρεφονηπιοκόμος» στην Βάδη Βυρτεμβέργη απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα:

 

1.    Αίτηση σχετικά με τον σκοπό της επιδιωκόμενης αξιολόγησης (ειδικό έντυπο)

2.    Βιογραφικό σημείωμα σε στυλ πίνακα

3.    Αποδεικτικό ταυτότητας / ιθαγένειας (π.χ. διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας)

4.    Βεβαίωση εδώ κατοικίας από τον δήμο

5.    Απόδειξη της αλλαγής του ονόματος ( π.χ. πιστοποιητικό γάμου, αν άλλαξε με το γάμο το  όνομά σας)

6.    Αποδεικτικά γενικής μόρφωσης με τα μαθήματα και την βαθμολογία των τελευταίων ετών (Για τους έλληνες Απολυτήριο Λυκείου φτάνει)

7.    Πιστοποιητικό / πτυχίο / δίπλωμα επαγγελματικής εξειδίκευσης (τίτλος),

8.    Μαθήματα, αναλυτική βαθμολογία και σύνολο ωρών διδασκαλίας για κάθε μάθημα και έτος. Για έλληνες π.χ. αρκεί η αναλυτική του ΑΕΙ/ΤΕΙ. Ή το συντεταγμένο στην αγγλική ή γαλλική  παράρτημα διπλώματος - Diploma Supplement - που εκδίδεται σε νεότερα πτυχία ΑΕΙ & ΤΕΙ.

9.    Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη φύση και τη διάρκεια των σχετικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων αν αυτά υπάρχουν (π.χ. βιβλιάριο εργασίας ή πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις εργασίας που αναφέρουν επίσης την χρονική διάρκεια της αντίστοιχης απασχόλησης)


Τα πιστοποιητικά αρ. 5 - 9 των γνησίων στην ξένη γλώσσα πρέπει να είναι σε επικυρωμένη φωτοτυπία από μία δημόσια υπηρεσία συν τις επίσημες μεταφράσεις από ορκωτό μεταφραστή. Από έλληνα δικηγόρο δεν κάνουν.

 

Για τους βοηθούς στα ίδια επαγγέλματα είναι τα ίδια δικαιολογητικά αλλά χρειάζεται ώρες ανά εβδομάδα για κάθε εξάμηνο και οπωσδήποτε η άδεια εξάσκησης.

 

Αν υπάρχει παιδαγωγικό υπόβαθρο δέχονται και αιτήσεις από παρεμφερή επαγγέλματα, πχ δάσκαλοι.

 

Γλώσσα απαιτείται Β2 αλλά με Β1 μπορείτε ήδη να υποβάλλετε την αίτηση και μέχρι να έρθει απάντηση συνεχίζετε τα γερμανικά σας.

 

Τέλη ύψους 150 € σήμερα καταβάλλονται αν και όταν λήξει η διαδικασία.

 

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και από Ελλάδα αν κάνετε με πιστευτό τρόπο το ότι σκοπεύετε να εργαστείτε στην Βάδη Βυρτεμβέργη. 

 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ REGIERUNGSPRASIDIUM STUTTGART

 

Κατόπιν εκδίδεται μια δεσμευτική απόφαση του Regierungsprasidium Stuttgart όπου καθορίζεται ο χρόνος προσαρμογής, το λεγόμενο Anpassungslehgang, ο οποίος εξαρτάται από την προϋπηρεσία στο εξωτερικό και τις γλωσσικές γνώσεις του ενδιαφερόμενου, ο οποίος έχει την δυνατότητα επιλογής μίας από τις δύο

παρακάτω δυνατότητες:

 

Για άτομα με καλές γνώσεις  γερμανικής υπάρχει η δυνατότητα μιας πρακτικής σε νηπιαγωγείο και θεωρητικής  εκπαίδευσης με εξετάσεις σε ΕΠΑΣ, συνολικά ένα τρίμηνο και

 

Για άτομα με λίγες γνώσεις γερμανικής, πρακτική σε νηπιαγωγείο ή σχετικό ίδρυμα συνήθως 9-15 μηνών, όπου μαθαίνει την σχετική ορολογία και εξασκείται πρακτικά.

 

Και στις δύο περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος ψάχνει με την απόφαση του Regierungsprasidium Stuttgart να βρει ένα νηπιαγωγείο που θα τον πάρει. Πολλά νηπιαγωγεία ζητούν Β2 αλλά καμιά φορά και με Β1 γίνεται.

 

Τέλος πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν και μια εργασία 10-12 σελίδων και με την βεβαίωση καταλληλότητας του νηπιαγωγείου συν γλωσσική επάρκεια τουλάχιστον Β2, λαμβάνουν την άδεια εξάσκησης και είναι ισάξιοι της αντίστοιχης εκπαίδευσης σε σε γερμανικό φορέα.


Κάνουμε αιτήσεις πρόσληψης


Αποκλεισμός ευθύνης

 

Αποκλείεται κάθε ευθύνη για τις περιεχόμενες εδώ πληροφορίες. Ουδεμία παροχή εγγύησης, ούτε και δικαίωμα πληρότητας, αφού οι κανονισμοί και προδιαγραφές αλλάζουν κάθε τόσο. Πιο πολύ είναι πρακτικές συμβουλές, οι οποίες σας βοηθούν όμως, ακόμα και αν είστε άσχετοι, να βρείτε τον πιο σύντομο δρόμο επίλυσης του προβλήματός σας. Δεν δίνουμε νομική συμβουλή και δεν αναλαμβάνουμε νομική ευθύνη για τις πληροφορίες αυτές που βασίζονται σε 25ετή μεταφραστική εμπειρία. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται προς διευκόλυνσή σας στην ζούγκλα των υπηρεσιών και αποβλέπουν να σας δώσουν μια πρώτη βλέψη σε αρκετά διοικητικά θέματα και των δύο χωρών.