Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

 
Νομικά κατοχυρωμένα είναι βάσει της Συνθήκης της Λισαβώνας μόνο τα πτυχία ελληνικών ΤΕΙ / ΑΕΙ. Έτσι λοιπόν δεν είναι σίγουρο αν θα δοθεί ισοτιμία (αξιολόγηση) για πτυχία ΕΠΑΣ / ΙΕΚ στην Γερμανία αλλά για ΤΕΙ / ΑΕΙ σας δίδεται σίγουρα.


 

Που σας βοηθά η ισοτιμία;


Βοηθά πάρα πολύ στο να σας κατατάξει το γραφείο προσωπικού σε ένα επίπεδο γνώσεων, γιατί από τα ελληνικά δεν βγάζουν άκρη. Με την πληθώρα των δικαιολογητικών και αιτήσεων που λαμβάνει κάθε μέρα το γραφείο προσωπικού ασχολείται μόνο ένα λεπτό κατα μέσον όρο με τα δικά σας, για να κρίνει αν είναι ενδιαφέροντα ή όχι.

 


Προσοχή:


Ισοτιμία για πτυχία ελληνικών ΤΕΙ / ΑΕΙ σας δίνεται ως προς το ύψος / επίπεδο σπουδών, ήτοι Bachelor ή Universität (Master). Αν για την εξάσκηση του επαγγέλματος χρειάζεται επαγγελματική άδεια, τότε θα την βγάλετε στο κρατίδιο που ζείτε, με τις εκάστοτε εκεί ισχύουσες προδιαγραφές.Γενικές έννοιες

 

Επαγγέλματα που χρειάζονται οπωσδήποτε άδεια εξάσκησης επαγγέλματος (reglementierte Berufe)

 

Σ΄ αυτά ανήκουν επαγγέλματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κυρίως στον υγειονομικό, κοινωνικό και παιδαγωγικό κλάδο π.χ. ιατρός, φαρμακοποιός, εκπαιδευτικός κλπ. αλλά και ορισμένα επαγγέλματα που έχουν σχέση με την γενική ασφάλεια ή νομικά π.χ. αρχιτέκτων, δικηγόρος κλπ. Επίσης πολλά επαγγέλματα μέσης γερμανικής εκπαίδευσης, π.χ. προσωπικό γηροκομείου, τεχνικός επιστάτης, εργοθεραπευτής, μασέρ, βρεφονηπιοκόμος, νηπιαγωγός, νοσηλευτής  κλπ.

 

Επαγγέλματα που δεν χρειάζονται άδεια εξάσκησης επαγγέλματος για ανάληψη εργασίας (nicht reglementierte Berufe)

 

Σ΄ αυτά ανήκουν τα λοιπά επαγγέλματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δεν ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, π.χ. γλωσσικά, γενικά οικονομικά επαγγέλματα, βιολόγος, IT κλπ. καθώς και πάρα πολλά επαγγέλματα μέσης γερμανικής τεχνικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, π.χ. μηχανικός βιομηχανίας, πωλητής, φούρναρης κλπ.

 

Επίσης σε οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να δοθεί ισοτιμία, αν φυσικά αυτή προκύπτει από το αλλοδαπό πτυχίο. Γενικά όμως η αναγνώριση ή η ισοτιμία αυξάνει τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας στην γερμανική αγορά και όχι μόνο τα τεχνικά επαγγέλματα Συνεννοηθείτε με τον μελλοντικό σας εργοδότη και αν σας το ζητήσει κάντε το παράλληλα με την έναρξη εργασίας ή κατά τον χρόνο που μαθαίνετε την γερμανική γλώσσα. Είναι μια επένδυση για το μέλλον σας. 

 


Διαδικασία και δικαιολογητικά στην ΖΑΒ (Zentralstelle für Ausländisches Bildungswesen). Είναι η αντίστοιχη υπηρεσία του ελληνικού ΔΙΚΑΤΣΑ (σήμερα ΔΟΑΤΑΠ)


Ενδίκνυται ιδιαίτερα για πτυχία που δεν χρειάζονται άδεια εξάσκησης επαγγέλματος για ανάληψη εργασίας (nicht reglementierte Berufe) πχ ψυχολόγος, φιλόλογος κλπ για να έχετε κάτι επίσημο στα χέρια σας ή και για άτομα που διαμένουν στο εξωτερικό και επιθυμούν να έρθουν και να εργαστούν στην Γερμανία.

 

Αναγνώριση / αντιστοιχία διπλωμάτων ΤΕΙ & ΑΕΙ:

  

 1. Αίτηση
 2. Απολυτήριο Λυκείου σε απλή φωτοτυπία χωρίς μετάφραση
 3. Πτυχίο (δηλαδή ο τίτλος, μονοσέλιδο έγγραφο) σε απλή φωτοτυπία συν επίσημη μετάφραση από ορκωτό μεταφραστή
 4. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου σε απλή φωτοτυπία συν επίσημη μετάφραση από ορκωτό μεταφραστή ή αντί της μετάφρασης το συντεταγμένο στην αγγλική ή γαλλική  παράρτημα διπλώματος - Diploma Supplement - που εκδίδεται σε νεότερα πτυχία ΑΕΙ & ΤΕΙ.
 5. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
 6. Αν έχει αλλάξει το όνομά σας μετά τον γάμο, σχετικό πιστοποιητικό σε επικυρωμένη μετάφραση
   

Βεβαίωση παραλαβής

 

Συνήθως μέσα σε 10 - 12 μέρες σας έρχεται ένταλμα πληρωμής  σήμερα 300 € που σημαίνει ότι όλα πάνε ρολοϊ. Αλλοιώς σας ζητάνε τα δικαιολογητικά που λείπουν και η υπόθεση καθυστερεί.

 

Στην υπηρεσία αυτή τα δικαιολογητικά αυτά δεν χρειάζονται σφραγίδα της Χάγης. Μην σας κοροϊδεύουν στην Ελλάδα για να τα οικονομάνε.  


 

Γλώσσα & αναγνώριση για πτυχία ΤΕΙ και ΑΕΙ στην ΖΑΒ

 

Η αναγνώριση στα πτυχία ΤΕΙ και ΑΕΙ μπορεί να γίνει και με την υποβολή των δικαιολογητικών από την Ελλάδα. Για την αναγνώριση δεν χρειάζονται γλωσσικές γνώσεις αλλά μόνο τα πτυχία. Όποιος θέλει περισσότερες πληροφορίες ας έρθει σε επαφή μαζί μου μέσω μέϊλ.

 

 

Πτυχία ΤΕΙ αναγνωρίζονται συνήθως ως της τάξης του Bachelor.

 

Η αναλυτική βαθμολογίας που είναι στην αγγλική ή γαλλική το λεγόμενο παράρτημα πτυχίου ή Diploma Supplement δεν χρειάζεται μετάφραση στην γερμανική και έτσι αποφεύγετε άσκοπες δαπάνες.

 

Μεταφράσεις και επικυρώσεις από  δικηγόρο της Ελλάδας δεν ισχύουν στην Γερμανία.

 

 

Προσοχή:

 

Η ισοτιμία (αξιολόγηση) μπορεί να γίνει και από Ελλάδα. Έτσι δεν χάνετε χρόνο.

 

Η υπηρεσία ΖΑΒ, αρμόδια για πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σας στέλνει σε 10 -12 μέρες βεβαίωση παραλαβής και αν είναι σωστά τα δικαιολογητικά σας συγχρόνως και ένταλμα πληρωμής 300 €. Για την αναγνώριση παρέρχονται περίπου 3 μήνες. Δυστυχώς η ποιότητα πολλών μεταφράσεων και λοιπών δικαιολογητικών - τόσο από Ελλάδα όσο και από εδώ - είναι πολύ κακή και κατά τα λεγόμενα της αρμόδιας υπηρεσίας 8 στις 10 αιτήσεις είναι ελλιπείς, λανθασμένες ή μη σωστές. Έτσι στην περίπτωση αυτή χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος για την αναγνώριση. Άδεια εξάσκησης επαγγέλματος:


Πρέπει να ξεχωρίζουμε την αναγνώριση (ισοτιμία) με την άδεια εξάσκησης επαγγέλματος.

 

Για τα επαγγέλματα που χρειάζεται άδεια εξάσκησης επαγγέλματος (προστατευόμενα επαγγέλματα). Ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεστε στην Γερμανία υποβάλλετε τα δικαιολογητικά σας στην τοπικά ή κρατιδιακά αρμόδια υπηρεσία, τα οποία μπορεί να ειναι τα εξής:

 

 1. Αίτηση
 2. Απολυτήριο Λυκείου συν επίσημη μετάφραση
 3. Πτυχίο (δηλαδή ο τίτλος, μονοσέλιδο έγγραφο) συν επίσημη μετάφραση από ορκωτό μεταφραστή
 4. Βαθμολογία πτυχίου συν επίσημη μετάφραση από ορκωτό μεταφραστή
 5. σε νεότερα πτυχία ΑΕΙ & ΤΕΙ και το συντεταγμένο στην αγγλική ή γαλλική Diploma Supplement (αν έχετε κάνει ήδη αναγνώριση, ρωτήστε αν χρειάζονται τα τρία τελευταία, τίτλος, πτυχίο & αναλυτική βαθμολογία)
 6. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 7. Συνοπτικό ει το δυνατόν χωρίς κενά βιογραφικό με την σχολική & σπουδαστική σταδιοδρομία σας (να μην  υπερβαίνει την 1 ως 1,5 σελίδα) 
 8. Βεβαίωση πρακτικής εξάσκησης στον κλάδο σας ή χρόνος προϋπηρεσίας (αν απαιτείται και υπάρχει)

 

Σε ορισμένα επαγγέλματα, κυρίως ιατρικά, παιδαγωγικά, νομικά κλπ. μπορεί να σας ζητηθεί εκτός των ανωτέρω

 

 1. Άδεια εξάσκησης επαγγέλματος (π.χ. ιατρός, νοσηλευτής, δικηγόρος κλπ.)
 2. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γερμανικό (Führungszeugnis) + ελληνικό
 3. Πιστοποιητικό γεννήσεως
 4. Ιατρικό πιστοποιητικό υγείας πρόσφατο (εκδοθέν το τελευταίο τρίμηνο)
 5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας τύπου Β2, C1 κλπ.
 6. Σε πολλούς ζητάνε τώρα τελευταία και το πιστοποιητικό / βεβαίωση συμμόρφωσης με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την εναρμόνιση με την οδηγία 36/2005/ΕΚ, γιατί μετά την τροποποίηση του 2013 άρχισε από τότε  να εφαρμόζεται ενισχυμένα και να την ζητάνε από τον ενδιαφερόμενο. 

 

 Αλλά εδώ θα σας πει η αρμόδια υπηρεσία τι ακριβώς ζητάνε.

 

Επειδή υπάρχουν πολλές κρατιδιακές υπηρεσίες έκδοσης για την άδεια εξάσκησης επαγγέλματος, ρωτήστε στο κρατίδιο που ζείτε για το επάγγελμά σας. Κάθε κρατίδιο έχει τις δικές του υπηρεσίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορεί να διαφέρουν. Προσέξτε γιατί οι υπηρεσίες χρειάζονται αρκετό χρόνο για την έκδοση της σχετικής αδείας. 

 

 

Δαπάνες

 

Κεντρική υπηρεσία αλλοδαπής εκπαίδευσης (ΖΑΒ, Bonn)            300 €

Είναι η υπηρεσία ισοτιμίας και αναγνώρισης (γερμανικο ΔΙΚΑΤΣΑ).

 

Κυβερνητικά προεδρεία κλπ                                                    100 - 300 €

 


Μηχανικοί - Ingenieur

 

Στα τεχνικά επαγγέλματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα οποία δεν χρειάζεται οπωσδήποτε άδεια εξάσκησης είναι δυνατή η κατοχύρωση του τίτλου του μηχανικού (Ingenieur). Αρμόδιο εδώ είναι το εκάστοτε κρατίδιο αλλά υπάρχουν διαφορές από κρατίδιο σε κρατίδιο. Στην Βάδη Βυρτεμβέργη κοστίζει 300 €, εκτός τις μεταφράσεις.


Περισσότερες πληροφορίες εδώ 


http://www.evrotext.de/pid_4018932


Η αναγνώριση όμως αυξάνει τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας στην γερμανική αγορά. Ιδιαίτερα στα τεχνικά επαγγέλματα ΤΕΙ & ΑΕΙ βοηθά πολύ και η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, αν θέλετε δουλιά σε διεθνές περιβάλλον.

 

 


Εκ πείρας

 

Στον ιδιωτικό τομέα, π.χ. αν βρήκατε εργασία, αρκεί συνήθως η μετάφραση από ορκωτό μεταφραστή. Εκτός αν σας ζητηθεί κάτι άλλο από τον εργοδότη.

 

Παρόλα αυτά μην αφήνετε να σας μεταφράσει τα πτυχία σας οποιοσδήποτε. Τόσο η μετάφραση του πτυχίου σας όσο και το βιογραφικό είναι ο καθρέφτης των ικανοτήτων σας. Όσο πιο ακριβής είναι η απόδοση του χαρακτηρισμού του επαγγέλματός σας και οπτικά στρωτή η δουλειά του μεταφραστή, τόσο μεγαλύτερες είναι και οι πιθανότητες εύρεσης εργασίας. Σε μεταφράσεις από Ελλάδα έχω δει φοβερά πράγματα. Δεν αρκεί ν΄ ανοίξουμε το λεξικό και να γράψουμε κάτι, αλλά αυτό πρέπει να ανταποκρίνεται ει το δυνατόν πλήρως στην εδώ επαγγελματική πραγματικότητα. Είδα και πτυχία ΤΕΙ τα οποία αποδόθηκαν στην γερμανική σαν ΙΕΚ/ΕΠΑΣ με τα αναλογα αποτελέσματα για τον ενδιαφερόμενο.

 

Επίσης παρατηρώ φοβερές ελλείψεις στον τομέα των βιογραφικών. Από έναν απόφοιτο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι αυτονόητο για τα γερμανικά δεδομένα, ότι είναι σε θέση να γράψει ένα σωστό, σύντομο και καλό βιογραφικό. Σε ορισμένους έλλειπε ακόμα και η ημερομηνία γεννήσεως !!!!!!!!!!!!! Πολλοί έχουν τελειώσει Διοίκηση Επιχειρήσεων και δεν είναι σε θέση να γράψουν ένα βιογραφικό. Πως είναι δυνατόν να σας αναθέσει μια επιχείρηση υπευθυνότητα αν δεν είστε σε θέση να συντάξετε ένα απλό βιογραφικό. Βουλευτές δεν έχει στο εξωτερικό ...


 

Παρόλα αυτά και άσχετα με την επαρκή εξειδίκευση ή την αναγνώριση, προβλήματα υπάρχουν στο θέμα της γλώσσας. Αν νομίζετε ότι κατέχετε καλά αγγλικά γράψτε το βιογραφικό σας στην αγγλική γλώσσα. Έχει πάρα πολλές πολυεθνικές εταιρείες όπου η κύρια γλώσσα επικοινωνίας είναι η αγγλική.


 

Περαιτέρω βασικό θέμα. 


Η έλλειψη πιστοποιητικών προϋπηρεσίας. 


Μπορώ να γράψω ότι έχω πολυετή προϋπηρεσία αλλά αν δεν μπορώ να το πιστοποιήσω δεν θα μου δώσει κανένας σημασία. Το αν στην Ελλάδα δεν ήταν συνηθισμένο κάτι τέτοιο είναι άλλη υπόθεση. Γενικά στην Κεντρική Ευρώπη το ζητάνε. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ή θα κάνουμε την Κεντρική Ευρώπη Ελλάδα για να τα βγάζουμε πέρα χωρίς να ζοριστούμε ή θα προσαρμοστούμε στα εδώ δεδομένα. Τόσο η σοβαρή δουλειά αλλά και η προσωπικότητά σας φαίνονται από το βιογραφικό και την κομπλέ αίτηση πρόσληψης, π.χ. αν είστε επιμελές και δομημένο άτομο. 80 % των αιτήσεων πρόσληψης πετάγονται στον κάλαθο αχρήστων γιατί δεν πληρούν ούτε τα άκρως τυπικά και φωνάζουν από μακριά ότι είναι τσαπατσούλικες. 


Δεν θα σας προσλάβει κάποιος για την ομορφιά σας αλλά για να του βγάλετε δουλειά.


Δεν θα σας προσλάβει για να βάλει ένα έξτρα άτομο δίπλα σας, ώστε να αξιοποιήσετε αυτά που ξέρετε και να βρει το μπελά του που σας πήρε.

 

Οι γερμανικές υπηρεσίες θέλουν να μας βοηθήσουν. Ας τους δώσουμε λοιπόν τα κατάλληλα εργαλεία με την σωστή και πλήρη υποβολή των δικαιολογητικών.


 


 Σωστή ονομασία ή χαρακτηρισμός του τίτλου σας στην Γερμανία.

  

Για ορισμένους θα είναι μεγάλη απογοήτευση, επειδή πολλά επαγγέλματα στην Ελλάδα ανήκουν στα ΤΕΙ, δηλαδή στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση, ενώ στην Γερμανία στα επαγγέλματα μέσης εκπαίδευσης, π.χ. νοσηλευτές, βρεφονηπιοκόμοι, νηπιαγωγοί, ιατρικών εργαστηρίων, εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές κλπ. και έτσι εκδίδεται τέτοια άδεια εξάσκησης επαγγέλματος. Αλλά εσεις θέλετε άδεια εξάσκησης και είναι η ίδια άσχετα αν προέρχεται από μέση ή ανώτερη εκπαίδευση. 

 

 

 

Από την καθημερινή πράξη

 

Γνήσια πτυχία ή φωτοτυπίες, σφραγίδα της Χάγης

 

Μην δίνετε ΠΟΤΕ τα γνήσια δικαιολογητικά του τίτλου σας. Αν τα δώσετε κάπου, δεν τα ξαναπαίρνετε. Βγάλετε επικυρωμένες φωτοτυπίες και δώστε τες στον μεταφραστή ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί. Επικυρωμένες φωτοτυπίες μπορείτε να βγάλετε πολύ οικονομικά  π.χ. στον Δήμο της πόλης σας στην Γερμανία. Επικυρωμένες φωτοτυπίες από Ελλάδα για αναγνώριση πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από την σχολή, δήμαρχο / αντιδήμαρχο ή την αστυνομία. Για αίτηση πρόσληψης αρκούν απλές φωτοτυπίες χωρίς επικύρωση.

 

Η επικύρωση έλληνα δικηγόρου μπορεί να είναι αρκετή για την Ελλάδα αλλά δεν μετρά στην Γερμανία. Οι γερμανικές υπηρεσίες δέχονται επικυρωμένες φωτοτυπίες μόνο από δημόσιες αρχές, π.χ. Δήμος, Πανεπιστήμιο, Σχολή κλπ. και οι δικηγόροι εδώ δεν είναι δημόσιες αρχές αλλά απλοί ιδιώτες.

 

Σφραγίδα της Χάγης από Ελλάδα δεν βλάπτει αλλά δεν είναι και υποχρεωτική, ορισμένες υπηρεσιες όμως την ζητάνε. Συνήθως επικυρωμένες φωτοτυπίες από τις υπηρεσίες που προανέφερα επαρκούν.

 

Καλή τύχη  !


  

 Αποκλεισμός ευθύνης

 

Αποκλείεται κάθε ευθύνη για τις περιεχόμενες εδώ πληροφορίες. Ουδεμία παροχή εγγύησης, ούτε και δικαίωμα πληρότητας, αφού οι κανονισμοί και προδιαγραφές αλλάζουν κάθε τόσο. Πιο πολύ είναι πρακτικές συμβουλές, οι οποίες σας βοηθούν όμως, ακόμα και αν είστε άσχετοι, να βρείτε τον πιο σύντομο δρόμο επίλυσης του προβλήματός σας. Δεν δίνουμε νομική συμβουλή και δεν αναλαμβάνουμε νομική ευθύνη για τις πληροφορίες αυτές που βασίζονται σε 20-ετή μεταφραστική εμπειρία. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται προς διευκόλυνσή σας στην ζούγκλα των υπηρεσιών και αποβλέπουν να σας δώσουν μια πρώτη βλέψη σε αρκετά διοικητικά θέματα και των δύο χωρών.