ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΒΑΔΗ ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗ

Για την άδεια εξάσκησης στα προστατευόμενα επαγγέλματα είναι αρμόδια μία υπηρεσία του κρατιδίου που είστε δηλωμένοι και ζείτε. Πάνω κάτω όμως και σε γενικές γραμμές τα ίδια ισχύουν και για τα άλλα κρατίδια.


1.  Μαίες, νοσηλευτές, νοσηλευτές παίδων, βοηθοί νοσηλευτών

2   Λοιπά παραϊατρικά επαγγέλματα

3.  Υπαγωγή στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/36/ΕΕ

4.  ΖΑΒ: Προήγει η άδεια εξάσκησης επαγγέλματος στο κρατίδιο που ζείτε και        

     εργάζεστε. Απόφοιτοι ΤΕΙ μπορεί αν το συστήσει ο εργοδότης σας να λάβουν 

      αύξηση 200 - 300 € μηνιαία. Ρωτήστε το. Διαβάστε το κεφάλαιο "Πτυχία ΤΕΙ/ΑΕΙ"
ΜΑΙΑ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΠΑΙΔΩΝ, ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ  

 

Για την άδεια εξάσκησης απαιτούνται τα εξής: 


·       Βιογραφικό σε στυλ ταμπέλας χωρίς κενά, με ημερομηνία και υπογραφή

 

·       Αποδεικτικά σπουδών, πχ. λύκειο, πτυχίο, αναλυτική βαθμολογία, άδειας  

       εξάσκησης αλλοδαπής, πιστοποίηση, πρακτικές κλπ.

 

·       Επιπλέον σε πολίτες της ΕΕ:

 

  • Βεβαίωση υπαγωγής στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ
  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου από Ελλάδα * τελευταίου τριμήνου
  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου από Γερμανία τύπου ΟΒ * τελευταίου τριμήνου, όπου δίνετε την διεύθυνση της υπηρεσίας αναγνώρισης για να αποσταλεί υπηρεσιακά (Führungszeugnis Typ OB)
  • Ιατρική βεβαίωση καταλληλότητας * τελευταίου τριμήνου

 

·       Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αν υπάρχουν.

 

·       Πιστοποιητικό γέννησης και σε περίπτωση αλλαγής ονόματος σχετική  

       βεβαίωση / πράξη

 

·       ΔΑΤ / διαβατήριο

 

·       Πιστοποιητικό δήλωσης εδώ στην Γερμανία από τον Δήμο ή αν είστε ακόμα 

       Ελλάδα να κάνετε με πιστευτό τρόπο ότι θα εργαστείτε στην Βάδη 

       Βυρτεμβέργη

 

·       Αποδεικτό γλωσσικής επάρκειας τουλάχιστον Β2

 

 

Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι

 

·       Ελληνικά + επίσημη μετάφραση στην γερμανική από ορκωτό μεταφραστή

 

·       Όλα - ελληνικά και γερμανικά - σε επικυρωμένη φωτοτυπία Γερμανίας δήμος, 

        ενορία, συμβολαιογράφος, δικαστήρια) για να μην χάνετε τα γνήσια από τα 

        χέρια σας. 

 

·       Δυνατόν να σας ζητηθεί και κάτι άλλο ακόμη.

 

Δαπάνες προς το παρόν 300. - €. Καταβάλλονται μετά την έκδοση της αδείας εξάσκησης.

 

Η αίτηση για έκδοση άδειας εξάσκησης μπορεί να υποβληθεί και από την Ελλάδα. Οι επικυρωμένες φωτοτυπίες πρέπει να είναι από αντίστοιχες ελληνικές υπηρεσίες, π.χ. δήμος, αστυνομία, σχολή.

 

Την αίτηση μπορείτε να την κατεβάσετε στο εξής λινκ στο σημείο


 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/bildung/ausbildung/seiten/auslaendische-abschluesse/
ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΒΑΔΗ ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗ 

 

Για τα λοιπά παραϊατρικά επαγγέλματα μασέρ, φυσιοθεραπευτές. εργοθεραπευτές, λογοπαιδικοί, ποδολόγοι, βοηθοί διαιτολόγου, ιατρικών εργαστηρίων, βοηθοί γιατρού κλπ ισχύουν τα ίδια αλλά χωρίς πιστοποητικό ποινικού μητρώου και ιατρικής καταλληλότητας

 

·       Βιογραφικό σε στυλ ταμπέλας χωρίς κενά, με ημερομηνία και υπογραφή

 

·       Αποδεικτικά σπουδών, πχ. γυμνάσιο, λύκειο, πτυχίο, αναλυτική βαθμολογία, 

        άδειας εξάσκησης αλλοδαπής, πιστοποίηση, πρακτικές κλπ.

 

·       Επιπλέον σε πολίτες της ΕΕ:

 

        Βεβαίωση υπαγωγής στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ

 

·       Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας αν υπάρχουν 

 

·       Πιστοποιητικό γέννησης και σε περίπτωση αλλαγής ονόματος σχετική             

        βεβαίωση / πράξη

 

·       ΔΑΤ / διαβατήριο

 

·       Φωτοτυπία δήλωσης εδώ στην Γερμανία

 

·       Αποδεικτό γλωσσικής επάρκειας τουλάχιστον Β2, για λογοπαιδικούς C1

 

 

Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι

 

·       Ελληνικά + επίσημη μετάφραση στην γερμανική από ορκωτό μεταφραστή

 

·    Όλα - ελληνικά και γερμανικά - σε επικυρωμένη φωτοτυπία Γερμανίας 

        δήμος, ενορία, συμβολαιογράφος, δικαστήρια) για να μην χάνετε τα γνήσια 

        από τα χέρια σας..

 

·       Δυνατόν να σας ζητηθεί και κάτι άλλο ακόμη.

 

Δαπάνες προς το παρόν 300. - € αλλά μπορεί να φτάσουν ως τα 450 €, αν πιάσουν πολλές φορές τον φάκελο στα χέρια τους. Γι αυτό καλό είναι να δίνετε τα σωστά χαρτιά κομπλέ.  Τα τέλη καταβάλλονται μετά την έκδοση της αδείας εξάσκησης.

 

Η αίτηση για άδεια εξάσκησης μπορεί να υποβληθεί και από την Ελλάδα. Οι επικυρωμένες φωτοτυπίες πρέπει τότε να είναι από αντίστοιχες ελληνικές υπηρεσίες, π.χ. δήμος, αστυνομία, σχολή.


Τις σχετικές αιτήσεις μπορείτε να τις κατεβάσετε εδώ:


https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/bildung/ausbildung/seiten/auslaendische-abschluesse/

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ


Σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 1 εδ. γ΄ του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει, το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) εκδίδει κατόπιν αιτήσεως, βεβαιώσεις περί υπαγωγής στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ σε υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατόχους επαγγελματικών προσόντων ημεδαπής που επιθυμούν επαγγελματική μετακίνηση και εγκατάσταση σε άλλες χώρες εφαρμογής της εν λόγω Οδηγίας. 

 

Εξαιρέσεις: Από όλα τα ανωτέρω εξαιρούνται τα κάτωθι επαγγέλματα:

Γιατροί, Φαρμακοποιοί, Νοσηλευτές, Μαίες, Οδοντίατροι, για τους οποίους οι ανωτέρω αναφερθείσες βεβαιώσεις εκδίδονται από τις Περιφέρειες, οι οποίες έχουν εκδώσει την ελληνική άδεια άσκησης επαγγέλματος και Αρχιτέκτονες, για τους οποίους οι ανωτέρω αναφερθείσες βεβαιώσεις εκδίδονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.


 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΥΠΑΙΘ - Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.)

Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

e-mail:  srpq@minedu.gov.gr


ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 

2103442802, 2103442822, 2103442795, 2103442821, 2103442807, 2103442819, 2103442824

Καθημερινά από 12:00 έως 14:00


ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ: 

Καθημερινά από 12:00 έως 14:00


ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 

Αποκλειστικά  στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ισόγειο -γραφείο 103), από όπου διαβιβάζονται υπηρεσιακά στο Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.)

 

Τις αιτήσεις θα τις βρείτε στο παρακάτω λίνκ

 

https://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=26691

 Αποκλεισμός ευθύνης

 

Αποκλείεται κάθε ευθύνη για τις περιεχόμενες εδώ πληροφορίες. Ουδεμία παροχή εγγύησης, ούτε και δικαίωμα πληρότητας, αφού οι κανονισμοί και προδιαγραφές αλλάζουν κάθε τόσο. Πιο πολύ είναι πρακτικές συμβουλές, οι οποίες σας βοηθούν όμως, ακόμα και αν είστε άσχετοι, να βρείτε τον πιο σύντομο δρόμο επίλυσης του προβλήματός σας. Δεν δίνουμε νομική συμβουλή και δεν αναλαμβάνουμε νομική ευθύνη για τις πληροφορίες αυτές που βασίζονται σε 30ετή μεταφραστική εμπειρία. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται προς διευκόλυνσή σας στην ζούγκλα των υπηρεσιών και αποβλέπουν να σας δώσουν μια πρώτη βλέψη σε αρκετά διοικητικά θέματα και των δύο χωρών.