10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ EVROTEXT

 

Χιλιάδες συμπατριώτες μας βοηθήθηκαν μέχρι σήμερα στη επίλυση των προβλημάτων και των λοιπών θεμάτων τους στην Γερμανία. Αναγνώριση πτυχίων, φορολογική κατοικία, ελληνόφωνη παροχή υπηρεσιών κλπ.

 

Παναγιώτης  Π α χ ά κ η ς

Πτυχιούχος μεταφραστής  της ελληνικής γλώσσας με επί μέρους τομέα την οικονομία (Darmstadt 1992). Δικαστικά εξουσιοδοτημένος και ορκωτός μεταφραστής επισήμων εγγράφων παρά του Πρωτοδικείου Στουτγάρδης (1993) 

 

Λόγω σύνταξης 

δεν κάνω πλέον μεταφράσεις παρά μόνο κάτι ελάχιστα για φίλους, ή σε έκτακτη ανάγκη  (καταχώρηση γέννησης, θάνατος) και αυτό μόνο στάνταρτ έγγραφα GR/D. Ασχολούμαι κυρίως με παιδιά σε φάση επαγγελματικού προσανατολισμού αλλά και με εξειδικευμένα άτομα (ΕΠΑΣ, ΤΕΙ, ΑΕΙ) που έχουν τα φόντα και θέλουν να επιτύχουν στην ζωή τους και όχι με καφενόβιους.

 

 


Βιογραφικά στοιχεία

 

Γεννηθείς την 09/08/1953 στην Κορνοφωλιά, Σουφλίου, Έβρου

 

Απόφοιτος του εξαταξίου Γυμνασίου Σουφλίου και μετά το στρατιωτικό από το 1976 στην Γερμανία

 

Απόφοιτος γερμανικής ΕΠΑΣ για το επάγγελμα του ηλεκτρομηχανολόγου (1981, σήμερα λέγεται μηχατρονικός) και πολυετής απασχόληση ως τεχνίτης στην γερμανική βιομηχανία. Επιπλέον 5ετής θητεία ως σύμβουλος προσωπικού (IG Metall - Betriebsrat) και ειδικός σε θέματα μισθοδοσίας (ERA)

 

1992 κτήση γερμανικού κρατικού πτυχίου μεταφραστή της ελληνικής γλώσσας στο Darmstadt με επικείμενη ορκωμοσία το 1993 ως ορκωτός μεταφραστής παρά του Πρωτοδικείου Στουτγάρδης


Μεγάλη και μακρόχρονη εμπειρία στον επαγγελματικό προσανατολισμό νέων στην Γερμανία. Για αυτούς που ήρθαν μετά την κρίση παίζει μεγάλο ρόλο και η έγκαιρη  επιλογή κατάλληλου  σχολείου.
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διάφορες πληροφορίες σε πολλά θέματα, μουσικοχορευτικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, θέατρα, παραδοσιακοί χοροί κλπ. της ευρύτερης περιοχής Στουτγάρδης θα βρείτε στο Facebook 

 

στην Ελληνική Κοινότητα Στουτγάρδης

 

https://www.facebook.com/Griechische.Gemeinde.Stuttgart/

 

και στην ΣΩΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

https://www.facebook.com/groups/1504024046518581/

 

που είμαι συντάκτης ή διαχειριστής.ΕΚΤΑΚΤΟ ! 


ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΦΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΜΑΤΟΛΙΣΜΟΥ


Πακέτο στρατηγικής και αποκατάστασης

 

Υπάρχει μεγάλη έλλειψη και ανάγκη ενημέρωσης των παιδιών για τις επαγγελματικές τους δυνατότητες στην Γερμανία. Λόγω σύνταξης όμως δεν μπορώ να αναλάβω πολλά παιδιά. Πολλές πληροφορίες θα βρείτε στο φύλλο 


Σχολείο επιτυχίας 


http://www.evrotext.de/pid_2464322


Για τα παιδιά 15 - 20/21 ετών ενημερώνω για τις δυνατότητες αποκατάστασης που υπάρχουν στην Γερμανία και την κατάστρωση μιας λογικής και για την ηλικία τους και τις γλωσσικές τους γνώσεις κατάλληλη στρατηγικής. Αναλαμβάνω με αμοιβή έως 3 παιδιά το μήνα, αλλά μόνον αν αυτά δείξουν πράγματι ενδιαφέρον, καθώς και να θέλουν να κάνουν τα πάντα για να συμβάλλουν στην αποκατάστασή τους. 


Το πακέτο κοστίζει 120 - 250 € ανάλογα με την απαιτούμενη εργασία και περιλαμβάνει ενημέρωση προσανατολισμού, κατάστρωση στρατηγικής, αναζήτηση κατάλληλης πρακτικής, σύνταξη βιογραφικού, και αίτηση σε επιχειρήσεις ή υπηρεσίες. 


Τυχόν ενδιαφερόμενοι της ευρύτερης περιοχής Στουτγάρδης δηλωθείτε μέσω μέϊλ στο info@evrotext.deΓΕΝΙΚΑ

 

Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε πληροφορίες στην ελληνική και στην γερμανική γλώσσα στα παρακάτω θέματα:

 

 

Βασικά θέματα:

 

Άδειες οδήγησης από Ελλάδα - Αρχείο στο σπίτι σας - Ασφαλιστικές βεβαιώσεις από Ελλάδα - Δικαστικά (γενικά) πληρεξούσια και εξουσιοδοτήσεις - Έλληνες που λαμβάνουν παροχές Hartz-IV στην Γερμανία - Επίδομα τέκνων - Επικύρωση μετάφρασης για υπηρεσιακή χρήση στην Γερμανία - Προβλήματα με τα ελληνικά ονόματα στην Γερμανία - Προξενική επικύρωση για υπηρεσιακή χρήση στην Ελλάδα - Σφραγίδα της Χάγης γενικά (Apostille)

 

 

Ληξιαρχικά

 

Άδεια γάμου - Διαζύγια γερμανικών δικαστηρίων, αναγνώριση στην Ελλάδα - Διαζύγια ελληνικών δικαστηρίων - Διπλό επώνυμο της συζύγου μετά τον γάμο - Επώνυμο τέκνων - Μεταγενέστερη, δηλαδή εκπρόθεσμη, καταχώρηση ληξιαρχικών πράξεων ή συμβάντων στην Ελλάδα (γέννηση, γάμος, θάνατος, διαζύγιο κλπ.) - Οικουμενικός γάμος - Τελεσιδικία απόφασης.   

Αποκλεισμός ευθύνης

 

Αποκλείεται κάθε ευθύνη για τις περιεχόμενες εδώ πληροφορίες. Ουδεμία παροχή εγγύησης, ούτε και δικαίωμα πληρότητας, αφού οι κανονισμοί και προδιαγραφές αλλάζουν κάθε τόσο. Πιο πολύ είναι πρακτικές συμβουλές, οι οποίες σας βοηθούν όμως, ακόμα και αν είστε άσχετοι, να βρείτε τον πιο σύντομο δρόμο επίλυσης του προβλήματός σας. Δεν δίνουμε νομική συμβουλή και δεν αναλαμβάνουμε νομική ευθύνη για τις πληροφορίες αυτές που βασίζονται σε 20-ετή μεταφραστική εμπειρία. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται προς διευκόλυνσή σας στην ζούγκλα των υπηρεσιών και αποβλέπουν να σας δώσουν μια πρώτη βλέψη σε αρκετά διοικητικά θέματα και των δύο χωρών.

 

 

Haftungsausschluss

 

Für die hier aufgelisteten Informationen wird jegliche Haftung ausgeschlossen. Kein Gewähr und kein Recht auf Vollständigkeit, weil sich die Vorschriften und Bestimmungen ständig ändern. Vielmehr sind es praktische Tipps, die Ihnen auch als Laien helfen können, eine Lösung für Ihr Problem so einfach wie möglich zu finden. Wir geben keinen juristischen Rat und haften nicht für diese aus einer 25jährigen Übersetzererfahrung stammenden Informationen. Diese Informationen dienen dazu Ihren Weg im Behördendschungel zu erleichtern und Ihnen eine erste Vorkenntnis in vielen administrativen Themen beider Länder zu geben.