ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ


  1. Γενικά
  2. Επαγγελματικός προσανατολισμός, στρατηγική αποκατάστασης
  3. Για τα παιδιά του Ελληνικού Λυκείου στην Γερμανία


Είναι ευλογία να έχεις την ευκαιρία και την δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο συστημάτων, αλλά είναι κατάρα το να μην αξιοποιείς καμία απ΄ αυτές.  Δυστυχώς έχουμε πάρα πολλά Ελληνόπουλα στην δεύτερη κατηγορία.1. ΓΕΝΙΚΑ


Η Γερμανία προσφέρει πάμπολλες ευκαιρίες καλής αποκατάστασης, χωρίς να χρειάζεται ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Απαιτείται μόνο όρεξη για μάθηση επαγγέλματος και δουλειά. Εδώ ένας τεχνίτης, π.χ. μηχατρονικός εργοστασίου μέσης εκπαίδευσης κερδίζει περισσότερα από έναν ακαδημαϊκό θεωρητικής κατεύθυνσης, π.χ. κοινωνικό λειτουργό και δεν χρειάζεται να σπουδάσει αλλά μόνο να τελειώσει την επαγγελματική του εκπαίδευση στην επιχείρηση και παράλληλα την Επαγγελματική Σχολή.

 

Το κυρίως πρόβλημα, τόσο για τα παιδιά, όσο και για τους γονείς, είναι η μη γνώση του γερμανικού εκπαιδευτικού συστήματος. Επίσης η μη επαρκής γνώση της γερμανικής γλώσσας για τους νεοφερμένους αλλά και για τους (υπερ)γκετοποιημένους αλλοδαπούς αποτελεί το δεύτερο μεγάλο εμπόδιο.

 

Η συνταγές αποκατάστασης του 80 ή του 90 στην Ελλάδα δεν ισχύουν πλέον. Το επακόλουθο αυτής της κατάστασης με το σύνδρομο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και της τυχόν δυνατής αποκατάστασης στο Ελληνικό Δημόσιο, έχει καταστρέψει πάρα πολλούς στην Ελλάδα, ενώ επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό και τους εδώ ζώντες Έλληνες. Σήμερα οι σπουδές στην Ελλάδα κοστίζουν μια ολόκληρη  περιουσία και πρέπει να αποφασίσουμε εκ των προτέρων αν και που θα σπουδάσουμε, καθώς επίσης να σκεφτούμε ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ πριν τις σπουδές μας, που θα εργαστούμε μετά απ΄ αυτές. Επίσης ας λάβουμε υπόψη, ότι οι τωρινοί νεομετανάστες της Γερμανίας δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια και δεν κερδίζουν τόσα πολλά όπως παλαιότερα, ώστε να μπορούν να σπουδάσουν χωρίς πρόβλημα τα παιδιά τους στην Ελλάδα.


 


2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ                


Η μεγάλη διαφορά των δύο συστημάτων είναι στον θέμα του επαγγελματικού προσανατολισμού.

 

Στην Γερμανία συνήθως γίνεται ήδη στα σχολεία και στις τάξεις 8-10. Υπάρχουν υπηρεσίες που προσπαθούν μαζί με τα παιδιά να βρουν τις κλίσεις τους και να τους δείξουν πιθανούς και δυνατούς δρόμους αποκατάστασης. Στην Ελλάδα ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝ επαγγελματικός προσανατολισμός. Εκτός από ορισμένα "σίγουρα" επαγγέλματα, π.χ. γιατρούς, για την μεγάλη πλειονότητα ισχύουν τα εξής: Περνάμε κάπου και όταν τελειώσουμε κοιτάμε να αξιοποιήσουμε κάπως το πτυχίο που πήραμε, για να μην πάνε χαμένοι οι κόποι μας και τα χρήματα που ξοδεύτηκαν. Δηλαδή προσπαθούμε να προσαρμόσουμε τον κόσμο στα δικά μας δεδομένα, πράγμα που είναι αδύνατον. Θέσεις εργασίας όμως δημιουργούνται μόνο εκεί που υπάρχει ανάγκη της αγοράς. Υπάρχουν τόσα πανέμορφα επαγγέλματα, αλλά αν δεν τα χρειάζεται η αγορά εργασίας δεν θα μου εξασφαλίσουν τα του ζειν,  θα έχω πρόβλημα επιβίωσης. Τα ΚΕΠ είναι γεμάτα με απόφοιτους τριτοβάθμιας κάθε κλάδου και ειδικότητας που εκτελούν απλά γραφειοκρατικά καθήκοντα ως συμβασιούχοι, για τα οποία θα ήταν απολύτως αρκετό ένα απλό πτυχίο μέσης γραφειοκρατικής ή διοικητικής εκπαίδευσης.


Έλλειψη στρατηγικής στα ελληνόπουλα


Για να τα καταφέρουν ο νέος / η νέα χρειάζεται μια σχετικά καλή στρατηγική, ώστε ανάλογα με την κλίση, τις γνώσεις και τα χαρίσματά τους, να φτιάξουν ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα επιτυχίας, ώστε να ψάχνουν σωστά και να φτάσουν στον στόχο τους. 


Η στρατηγική αποτελείται από τον έγκαιρο επαγγελματικό προσανατολισμό, τυχόν πρακτικές για ανίχνευση επαγγελματικών κλάδων ή επιβεβαίωση κλίσης σε ορισμένα επαγγέλματα και τέλος με τα σωστά δικαιολογητικά την προσπάθεια επίτευξης του στόχου τους.


Στις έγκαιρες επιλογές ανήκουν η απόφαση για σπουδές - Ελλάδα ή Γερμανία - ζύγισμα προτεραιοτήτων κλίσης και αποκατάστασης μετά τις σπουδές, το αν υπάρχει η καταλληλότητα τόσο από γλωσσικής αλλά και από βαθμολογικής άποψης, το αν υπάρχει το ανάλογο οικονομικό για σπουδές στην Ελλάδα, υπάρχουσες εναλλακτικές λύσεις, τυχόν ενδιάμεση μονοετής φοίτηση σε μέσο γερμανικό σχολείο προς καλυτέρευση της γλώσσας κλπ. ή ο δρόμος της γερμανικής κλασσικής επαγγελματικής μέσης εκπαίδευσης (Ausbildung) αλλά και της ανώτερης επίσης κλασσικής μεικτής εκπαίδευσης σε επίπεδο ΤΕΙ με πτυχίο Bachelor (Duales Studium).


Η μεγαλύτερη άγνοια στα ελληνόπουλα αλλά και στους γονείς τους υπάρχει για τις δυνατότητες του γερμανικού συστήματος επαγγελματικής αποκατάστασης και στο ότι εδώ οι μαθητευόμενοι πληρώνονται από την πρώτη μέρα με μηνιαίο μισθό τουλάχιστον 500.- € καθαρά, στις πιο πολλές περιπτώσεις άνω των 700 - 800.- €, ακόμα και 1000 €, με 14 μισθούς ετησίως, πράγμα που αποτελεί για πολλές οικογένειες μεγάλη οικονομική ελάφρυνση, αφού τα παιδιά γίνονται αυτόνομα από την πρώτη στιγμή και σε μικρή σχετικά ηλικία, καλύπτοντας τα δικά τους έξοδα. Να μην αναφέρουμε και για την ψυχολογική πλευρά του θέματος, με άνοδο στα ύψη της  αυτοπεποίθησης του παιδιού για το ότι παράγει έργο, ενώ παράλληλα βλέπει προοπτική καλής επαγγελματικής αποκατάστασης στην ζωή του.


Το μεγαλύτερο λάθος των παιδιών είναι ότι δεν γνωρίζουν τις προοπτικές αποκατάστασης, ενώ αυτές υπάρχουν σωρηδόν. Δεύτερον η γκετοποίηση του ελληνισμού και η άγνοια των γονέων για τις εδώ δυνατότητες και τέλος ότι λόγω αγνοίας αλλά και κοινωνικού περιβάλλοντος δεν πηγαίνουν σε γερμανικές υπηρεσίες (BIZ, JMD) να ενημερωθούν και να βοηθηθούν και ακούνε αυτά που λέγονται στα καφενεία, με το ανάλογο φυσικά αποτέλεσμα. 


Τα ελληνόπουλα σε σχέση με άλλες φυλές είναι πανέξυπνα και πολύ άξια, αλλά δεν έχουν σωστή, για να μην πούμε καθόλου, καθοδήγηση. Θα μπορούσαν να επιτύχουν πολύ πολύ περισσότερα. Οι αρχές μας στην Γερμανία ... τον ύπνο του δικαίου. Ανύπαρκτες .... Οι Τούρκοι πραγματικά "φυσάνε" στην καθοδήγηση και ενωμένοι (φυσικά κατευθυνόμενοι από τις αρχές τους) βολεύουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον κόσμο τους και ιδαίτερα στον δημόσιο τομέα. Μας περνάνε γιαλιά ανά πάσα στιγμή ... Κρίμα ... Αυτοί παίζουν τσάμπιον λιγκ στην οργάνωση του κόσμου τους, ενώ εμείς λίαν επιεικώς στην εβδόμη ερασιτεχνική, ενώ και εκεί ακόμα δυσκολευόμαστε να δέσουμε τα κορδόνια στα παπούτσια μας. Αλλά το ψάρι βρωμάει απ΄ το κεφάλι ....Πρόβλημα γονείς


Εκτός του ότι πολλοί γονείς βάζουν τα δικά τους όνειρα στα παιδιά, ο μέσος Έλληνας γονέας προτιμά να ξοδέψει 70 - 80.000 € για σπουδές ΤΕΙ/ΑΕΙ ανά παιδί στην Ελλάδα, που δεν τις έχει αλλά θέλει να τις δανειστεί ή ακόμη και να δουλέψει 2-3 δουλειές έξτρα τα βράδια και τα σαββατοκύριακα. Αυτό ακόμα και αν το παιδί δεν έχει καν ή έχει ελάχιστες προοπτικές μιας μετέπειτα καλής επαγγελματικής αποκατάστασης είτε στην Ελλάδα, είτε στην  Γερμανία, παρά να κάνει εδώ ο γιος ή ή κόρη τους επαγγελματικό προσανατολισμό στην Γερμανία. Το θεωρούν άκρως υποτιμητικό. 


Επίσης παρόλο που πολλά Ελληνόπουλα διαμένουν αρκετά χρόνια στην Γερμανία, έχουν λόγω καθαρά αλλοδαπού κοινωνικού περιβάλλοντος μεγάλες ελλείψεις στην γερμανική γλώσσα και χωρίς κανέναν επαγγελματικό προσανατολισμό στέλνονται για φοίτηση σε επαγγελματικές σχολές στην Ελλάδα με σκοπό να επανέλθουν αργότερα και να απασχοληθούν στην γερμανική αγορά εργασίας. Οι σχολές όμως στην Ελλάδα προετοιμάζουν τα παιδιά για την ελληνική αγορά και όχι για την ευρωπαϊκή και το αποτέλεσμα είναι συνήθως ανάλογο. Τα χρήματα ξοδεύονται και η αποκατάσταση δεν έρχεται, όχι γιατί τα παιδιά δεν θέλουν αλλά συνήθως γιατί δεν διάλεξαν επάγγελμα που ζητείται στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας ή τους λείπει η πρακτική εξάσκηση και η γλώσσα.
3. ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ


Μπορούν να κάνουν εδώ στο τόπο που ζούνε έγκαιρα τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό και μετά να αποφασίσουν ανάλογα για τυχόν σπουδές σε  Ελλάδα ή Γερμανία, ή κλασσική επαγγελματική μέση ή ανώτερη εκπαίδευση. Ο προσανατολισμός δεν έχει να κάνει με την χώρα που ζούμε αλλά με την πρώτη ανίχνευση στον εργασιακό χώρο σε διάφορους κλάδους επαγγελμάτων που αρχικά μας ενδιαφέρουν. Φυσικά απαιτούνται συνήθως οι ελάχιστες γνώσεις γερμανικής επιπέδου Β1.


Το μεγαλύτερο μειονέκτημα για τα παιδιά του Λυκείου είναι ότι εκτός από την πάγια και διαχρονική έλλειψη καθηγητών, δεν μαθαίνουν στο Λύκειο τόσα γερμανικά, ώστε να είναι αυτονόητο, ότι μπορούν να σπουδάσουν άμεσα σε γερμανικό ΤΕΙ/ΑΕΙ και πρέπει να προγραμματίσουν τουλάχιστον έναν ενδιάμεσο χρόνο προς εκμάθηση της γλώσσας, ενώ ταυτόχρονα να καλύψουν και τις δαπάνες αυτές που είναι σχετικά υψηλές. Τα γερμανικά που μαθαίνουν είναι συνήθως παιδαριώδη και δεν αναποκρίνονται επ΄ ουδενί στις απαιτούμενες περιστάσεις. Εκτός αυτού λείπει και η γνώση του τριτοβάθμιου γερμανικού περιβάλλοντος σπουδών, που έπρεπε να γνωρίζουν πολύ καλά ήδη από την πρώτη ή το αργότερο από τα μέσα της δευτέρας Λυκείου, ώστε μπορέσουν να προσαρμοστούν ανάλογα κάνοντας έγκαιρα την επιλογή τους.


 

Περισσότερες πληροφορίες για την επαγγελματική εκπαίδευση στην Γερμανία θα βρείτε στο λινκ 


http://www.evrotext.de/pid_3963809Πως κάνουμε απλά και σωστά βιογραφικά θα το βρείτε στο λινκ 


Βιογραφικά - πρόσληψη
http://www.evrotext.de/pid_4084236


Παναγιώτης Παχάκης

Συνταξιούχος μεταφραστής