Βασικά θέματα

 

 1. Άδειες οδήγησης από Ελλάδα 
 2. Αρχείο στο σπίτι σας 
 3. Ασφαλιστικές βεβαιώσεις από Ελλάδα 
 4. Δικαστικά (γενικά) πληρεξούσια και εξουσιοδοτήσεις 
 5. Έλληνες που λαμβάνουν παροχές Hartz-IV στην Γερμανία
 6. Επικύρωση μετάφρασης για υπηρεσιακή χρήση στην Γερμανία 
 7. Επίδομα τέκνων
 8. Προβλήματαμε τα ελληνικά ονόματα στην Γερμανία 
 9. Προξενική επικύρωση για υπηρεσιακή χρήση στην Ελλάδα 
 10. Σφραγίδα της Χάγης γενικά (Apostille)
 11. Επίδομα τέκνων

 

 

Άδειες οδήγησης από  Ελλάδα   

Αν σας  ζητηθεί πρέπει να τις μεταφράσετε  και να τις δώσετε στην αρμόδια υπηρεσία  συγκοινωνιών της επαρχίας σας (π.χ. Landratsamt).  
  
    

Αρχείο στο σπίτι σας   

Όταν πάτε με  άδεια πάρετε ένα πιστοποιητικό  ή απόσπασμα οικογενειακής μερίδας (αναγράφονται  σ΄ αυτό όλα τα μέλη της οικογένειας  αναλυτικά), την ληξιαρχική πράξη του γάμου σας,  ληξιαρχική πράξη γάμου των  γονέων σας, και από ένα πιστοποιητικό  δημοτολογίου για κάθε μέλος της  οικογένειας. Διαφυλάσσετε καλά τα έγγραφα  βάφτισης των παιδιών σας κλπ.. Δεν  ξέρετε πότε θα τα χρειαστείτε. Όλοι χρειάζονται  κάποτε κάτι, έτσι θα  χρειαστείτε και εσείς μια μέρα σίγουρα ορισμένα έγγραφα!! Έτσι γλιτώνετε  θυμούς, νεύρα, χρόνο και πολλά  χρήματα.
  
      

Ασφαλιστικές βεβαιώσεις  από Ελλάδα 

  

Λέγονται και  βεβαιώσεις Bonus-Malus. Για  νεοφερμένους από την Ελλάδα είναι βασικής  σημασίας για τα ποσοστά στην  ασφάλεια αυτοκινήτου.  


Δικαστικά  ή γενικά  πληρεξούσια εξουσιοδοτήσεις   

Δικαστικά ή  γενικά πληρεξούσια για χρήση  στην Ελλάδα μπορεί να συντάξει μόνο το  προξενείο. Τα προξενεία μας διαθέτουν  το κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό για να σας  ενημερώσει ανάλογα. Π.χ. για  ανάθεση σε δικηγόρο μιας νομικής υπόθεσης στην  Ελλάδα, όπως διαζύγιο,  κληρονομικά, ανάθεση σε τρίτο πρόσωπο ή συγγενή  την αγοροπωλησία ακινήτου  κλπ. Συνήθως μόνο με ραντεβού.
  
  
Μικρότερες υποθέσεις μπορούν να διευθετηθούν με μια
  απλή  εξουσιοδότηση. Π.χ. η μεμονωμένη παράδοση ή παραλαβή ενός εγγράφου κλπ. Απλές εξουσιοδοτήσεις μπορείτε να τις συντάξετε και μόνοι σας, όπου θα φροντίσετε όμως εσείς οι  ίδιοι για την  επικύρωση της υπογραφής σας (προξενείο, ιερέας, ελληνική κοινότητα, δημαρχία,  ανάλογα με την περίπτωση).
  
     

Έλληνες που λαμβάνουν κοινωνικές παροχές προνοίας   

Έλληνες που λαμβάνουν παροχές Hartz-IV στην  Γερμανία και είναι ιδιοκτήτες ενός παλιού σπιτιού ή μερικών στρεμμάτων γης  στο χωριό τους, χρειάζονται μία βεβαίωση επί της σημερινής αξίας της ακίνητης  περιουσίας τους.

Την βεβαίωση αυτή μπορείτε να την πάρετε από έναν τοπογράφο,  έναν πολιτικό μηχανικό ή μια κρατική υπηρεσία (π.χ. από τον Δήμο ή ΔΟΥ)  Ρωτήστε. Οι δαπάνες είναι μηδαμινές. Παλιά συμβόλαια κλπ. δεν δίνουν στις  γερμανικές αρχές τις σχετικές πληροφορίες για την αξία του ακινήτου σας, που  χρειάζονται για την χορήγηση των παροχών, δεν σας εξυπηρετούν καθόλου και  επιφέρουν μόνο σημαντικά μεταφραστικά έξοδα. Στα ελληνικά λέγεται „Πιστοποιητικό  αντικειμενικής, τρέχουσας ή σημερινής αξίας„.
  
 


Επίδομα τέκνων   

Σε μικρά  παιδιά χρειάζεστε συνήθως απόσπασμα  οικογενειακής μερίδας ή ληξιαρχικές πράξεις  γεννήσεως. Σε μεγάλα παιδιά ή  παιδιά που σπουδάζουν στην Ελλάδα, χρειάζεστε βεβαιώσεις  σχολικής ή πανεπιστημιακής  φοίτησης.
  
    

Επικύρωση μετάφρασης για  υπηρεσιακή χρήση στην Γερμανία  


Η υπογραφή  του ορκωτού μεταφραστή ισχύει σ΄ όλη την Γερμανία. Ορισμένα ληξιαρχεία ζητούν να συρράψει ο μεταφραστής το γνήσιο  μαζί με την μετάφραση και να τα σφραγίσει και τα  δυο μαζί.
  
      

Προβλήματα με τα  ελληνικά ονόματα στην Γερμανία   

Η ελληνική δεν είναι γλώσσα με  λατινικούς χαρακτήρες και για τον λόγο αυτό υπάρχουν αποκλίσεις στην απόδοση  των ελληνικών ονομάτων και τοπωνυμιών στην γερμανική γλώσσα. Πολλές φορές  γίνεται απόδοση βάσει της ακουστικής, ή ανάλογα με την εκάστοτε γλώσσα του  κράτους που φιλοξενεί τον έλληνα. Τυπικό παράδειγμα είναι η απόδοση του  ελληνικού επωνύμου Βασιλειάδης. Σε λατινική γραφή μπορούμε να το αποδώσουμε  ως Wasiliadis, VasiliadisWassiliadis, Vassiliadis, Vasileiadis, Wassileiadis κλπ. Το ίδιο και με το ελληνικό υ, που μπορεί να αποδοθεί στα γερμανικά  με i ή y και με το ελληνικό χ, που μπορεί να αποδοθεί με h ή ch.

Επί πλέον προβλήματα προέκυψαν  με τα καινούρια διαβατήρια που εκδίδονται από το 2006 στην Ελλάδα, τα οποία  χρησιμοποιούν στον υπολογιστή του Υπουργείου Εσωτερικών ένα ορισμένο σύστημα  απόδοσης των ελληνικών χαρακτήρων στα λατινικά. Έτσι λοιπόν αλλάχτηκαν με το  ζόρι ονόματα στο διαβατήριο και οι ενδιαφερόμενοι έχουν προβλήματα με τις  αλλοδαπές ή τις γερμανικές αρχές. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και με τα ελληνικά  ονόματα όταν γίνεται η μετάφρασή τους από την γερμανική προς την ελληνική γλώσσα,  π.χ. όταν υπάρχει στο όνομά σας ω, ει, οι, υ κλπ.

Ορισμένα λάθη αποφεύγονται αν  αναφέρετε στον μεταφραστή το πως γράφεται το όνομά σας στην γλώσσα που χρειάζεστε την μετάφραση. Μεταγενέστερες διορθώσεις είναι δυνατόν να γίνουν  μόνον υπό προϋποθέσεις, συνήθως με απόφαση διευθυντή ή ειρηνοδικείου.
     

Προξενική επικύρωση για  υπηρεσιακή χρήση στην Ελλάδα   

Κατά κανόνα και βάσει διεθνούς σύμβασης των  γερμανόφωνων χωρών Αυστρίας, Ελβετίας και  Γερμανίας  απότο 1961 ισχύει η υπογραφή του  ορκωτού μεταφραστή και στην Ελλάδα. Οι δικηγόροι  και τα δικαστήρια το  γνωρίζουν αυτό αλλά πολλές ελληνικές υπηρεσίες όχι. Για τον  λόγο αυτό συνιστάται σε  ορισμένα έγγραφα να επικυρώσετε την υπογραφή του  ορκωτού μεταφραστή στο  προξενείο. Εδώ τα προξενεία ζητούν να συρράψει ο μεταφραστής το  γνήσιο μαζί με την μετάφραση και να τα σφραγίσει  και τα δύο μαζί (αποφυγή  πλαστογραφίας). Ιδιαίτερα για τα δικαιολογητικά που  προορίζονται για υποβολή στο Ειδικό  Ληξιαρχείο Αθηνών ή για στρατολογικά θέματα
 

Σφραγίδα της Χάγης  γενικά (Apostille)   

Είναι μια  επιπλέον επικύρωση, θα μπορούσαμε  να πούμε „πιστοποιητικό αυθεντικότητας“ βάσει  της Σύμβασης της Χάγης από το  1961. Αν ένα έγγραφο φέρει την σφραγίδα αυτή,  γίνεται κατά κανόνα δεκτό σε  όλη την Ευρώπη και στα περαιτέρω συμβεβλημένα  κράτη.        

 ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ

  

Έντυπα για το επίδομα τέκνων θα βρείτε στο λινκ

 

http://www.kindergeld.org/formulare.html

    

Γενικά

 

Το επίδομα τέκνων ανέρχεται το 2018 μηνιαία στην Γερμανία για το πρώτο και δεύτερο παιδί στα 194 €, ενώ για το τρίτο 200 € και το τέταρτο 225 €. Για οποιαδήποτε παροχή πρέπει να υποβάλλετε σχετική αίτηση. Τα απαιτούμενα έντυπα θα τα λάβετε από την αρμόδια υπηρεσία, το ταμείο οικογενειακών παροχών (Familienkasse) της περιοχής σας. Όταν ένα παιδί ή ένας απ΄ τους γονείς μένουν στην Ελλάδα είναι αρμόδιο το κεντρικό για πολίτες της ΕΕ, δηλ. έλληνες, βούλγαρους, ρουμάνους κλπ. Familienkasse Bayern Nord, D - 90316 Nürnberg (Νυρεμβέργη). Υπάρχουν μικρές διαφορές στα γερμανικά ομόσπονδα κρατίδια αλλά σε γενικές γραμμές ισχύουντα εξής:

 

Για τα παιδιά σας λαμβάνετε επίδομα ως την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους. Μετά από τα 18 πρέπει να αποδείξετε ότι πάνε σχολείο ή σπουδάζουν ή βρίσκονται σε επαγγελματική εκπαίδευση, το  ανώτερο όμως, ως την συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους. Αυτό ισχύει και για τα παιδιά που ψάχνουν για θέση μαθητείας και είναι δηλωμένα στο Γραφείο Εύρεσης Εργασίας (Arbeitsagentur) ότι πράγματι ψάχνουν. Επίδομα τέκνων λαμβάνετε και για τα παιδιά που είναι άνεργα ως την συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους. Επίσης επίδομα τέκνων χορηγείται μονο κατά την διάρκεια της πρώτης επαγγελματικής εκπαίδευσης και όχι για την δεύτερη.

 

Για τα παιδιά που είναι στην Ελλάδα, συνήθως ζητούν οι γερμανικές αρχές βεβαίωση νηπιαγωγείου, βεβαίωση σχολικής ή πανεπιστημιακής φοίτησης, σε επίσημη μετάφραση. Επί πλέον και ανάλογα με την  περιοχή μπορεί να σας ζητηθεί πιστοποιητικό του δήμου ή κοινότητας ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή κάτι άλλο π.χ. ληξιαρχική πράξη γάμου, ή πιστοποιητικό ότι ο/η σύζυγος διαμένειστην Ελλάδα. Επίσης σας ζητούν βεβαίωση του εργοδότη σας στην Γερμανία. Αν σας εγκριθεί το επίδομα τέκνων η επόμενη υπενθύμιση από την αρμόδια υπηρεσία είναι μετά την πάροδο 2 ετών, εκτός και αν κάποιο παιδί ενδιαμέσως ενηλικιωθεί, οπότε θα χρειαστεί σχολική βεβαίωση ή κάτι άλλο. Τα έγγραφα υποβάλλονται σε επίσημη μετάφραση από ορκωτό μεταφραστή. Φροντιστε να είναι καλή η μετάφραση.

  

Καλοπροαίρετη συμβουλή.

 

Υποβάλλετε την αίτηση ΑΜΕΣΩΣ. Και να σας ζητηθεί συμπληρωματικά κάτι, μετρά η μέρα που μπήκε η σφραγίδα ότι τα δικαιολογητικά σας παρελήφθησαν. Συνήθως σας δίδεται διορία 3 εβδομάδων ως 1 μήνα για να προσκομίσετε τα δικαιολογητικά που σας λείπουν. Αν δεν είστε σύμφωνοι με τη απόφαση της υπηρεσίας - Beschluss - για την χορήγηση του επιδόματος μπορείτε να υποβάλλετε ένσταση. Αν δεν την υποβάλλετε έγκαιρα στην προθεσμία που σας δίνεται χάνετε τυχόν υπάρχοντα δικαιώματα. ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΟ ΠΟΛΥ! Προθεσμία υποβολής ένστασης αναγράφεται στην απόφαση που σας στάλθηκε. Γιατί ο έλληνας γενικά με τις ενστάσεις δεν τα πάει και πολύ και χάνει τις παροχές λόγω του ότι ειναι εκπρόθεσμος 


Αναδρομικά μπορείτε να πάρετε επίδομα το ανώτερο ως 6 μήνες.


Πολλές φορές σας ζητούν βεβαίωση οικονειακών παροχών από την Ελλάδα, που εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ, ΟΓΑ ή άλλη αρμόδια για σας υπηρεσία ακόμα και αν δεν λαμβάνετε επίδομα. Λόγω ευρωπαϊκού δικαίου δεν δικαούται το άτομο να παίρνει επίδομα από δύο κράτη ταυτόχρονα.

 

Αν δεν ξέρετε ποιο ταμείο οικογενειακών παροχών (Familienkasse) είναι για σας αρμόδιο ή αν θέλετε την σχετική αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή (pfd) γράψτε μου ένα  email. 


Ράδιο καφενείο: Έχει κάψει πάρα πολλούς λόγω αφέλειας. Συνήθως εκεί λύνει  έλληνας τα προσβλήματά του και την πατάει. Ενημερωθείτε στους κοινωνικούς λειτουργούς. Σε όλες τις υπηρεσίες πανγερμανικά έχει, Diakonie, AWO, Caritas κλπ αλλά σε ορισμένες περιοχές και εντεταγμένους στις γερμανικές υπηρεσίες έλληνες κοινωνικούς λειτουργούς. Οι Ξερόλες όχι μόνον ότι τα ξέρουν όλα αλλά είναι και ξεροκέφαλοι και ισχυρίζονται ότι υπάρχουν "λαγοί με πετραχήλια".

 

Το θέμα είναι κάπως πολύπλοκο και πέρασα μόνο τα βασικά σημεία που αφορούν τον απλό έλληνα μετανάστη χωρίς μεγάλους πόρους και ζει μα τα παιδιά του εδώ στην Γερμανία. 


Για τα παιδιά που ζουν στο εξωτερικό, στον/στην εν διαστάσει σύζυγο ή στους παππούδες 


ισχύουν ανά περίπτωση άλλες προδιαγραφές. Ρωτήστε κοινωνικό λειτουργό - έχει και έλληνες - πριν να υποβάλλετε τα δικαιολογητικά σας.  Κανονικά τα λαμβάνει αυτός στου οποίου το νοικοκυριό μένουν τα παιδιά στην χώρα που ζουν. Είναι όμως σχετικά εν μέρει γκρίζα ζώνη .... Ενημερωθείτε ... Πολλοί τα πήραν και πολλοί όχι ... Πολλοί έιναι τσακωμένοι με τον πρώην σύζυγο και έτσι χάνουν ένα σοβαρό εισόδημα γιατί δεν συμφωνούν μεταξυ τους.

 

Για άτομα με μεγάλο εισόδημα ισχύουν άλλα που θα τους τα πει ο φοροτεχνικός τους. Περισσότερα από την αρμόδια υπηρεσία.

 

Εύχομαι να σας έδωσα μια σχετικά απλή και καταληπτή βλέψη του θέματος.

  Αποκλεισμός ευθύνης

 

Αποκλείεται κάθε ευθύνη για τις περιεχόμενες εδώ πληροφορίες. Ουδεμία παροχή εγγύησης, ούτε και δικαίωμα πληρότητας, αφού οι κανονισμοί και προδιαγραφές αλλάζουν κάθε τόσο. Πιο πολύ είναι πρακτικές συμβουλές,οι οποίες σας βοηθούν όμως, ακόμα και αν είστε άσχετοι, να βρείτε τον πιο σύντομο δρόμο επίλυσης του προβλήματός σας. Δεν δίνουμε νομική συμβουλή και δεν αναλαμβάνουμε νομική ευθύνη για τις πληροφορίες αυτές που βασίζονται σε 20-ετή μεταφραστική εμπειρία. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται προς διευκόλυνσή σας στην ζούγκλα των υπηρεσιών και αποβλέπουν να σας δώσουν μια πρώτη βλέψη σε αρκετά διοικητικά θέματα και των δύο χωρών.