12 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ EVROTEXT

 

Χιλιάδες συμπατριώτες μας βοηθήθηκαν μέχρι σήμερα στη επίλυση των προβλημάτων και των λοιπών θεμάτων τους στην Γερμανία, ήτοι αναγνώριση πτυχίων, άδεια εξάσκησης επαγγέλματος, φορολογική κατοικία, ελληνόφωνη παροχή υπηρεσιών κλπ.

 

Παναγιώτης  Π α χ ά κ η ς

Πτυχιούχος μεταφραστής  της ελληνικής γλώσσας με επί μέρους τομέα την οικονομία (Darmstadt 1992). Δικαστικά εξουσιοδοτημένος και ορκωτός μεταφραστής επισήμων εγγράφων παρά του Πρωτοδικείου Στουτγάρδης (1993) 

 

Λόγω σύνταξης 


Δεν κάνω πλέον πολλές μεταφράσεις παρά μόνο ληξιαρχικές πράξεις, πιστοποιητικά γέννησης και οικογενειακής κατάστασης, άδειες γάμου, απολυτήρια λυκείου και επαγγελματικής σχολής, δικαιολογητικά για το επίδομα τέκνων, δικαιολογητικά για αλλαγή φορολογικής κατοικίας  και  δικαιολογητικά για υποβολή σε ελληνική τράπεζα, σε πολύ οικονομικές τιμές.  


Στείλτε τα σε pdf ή καλή φωτογραφία στο info@evrotext.de, στο  Messenger (www.facebook.com/ppahakis) ή στο Viber (0157 74592584) και θα σας πω αμέσως τι κοστίζουν.


Πολύ βασικό!!!


Αναλαμβάνω νέα παιδιά για την μετάβαση από την 8η τάξη και μετά, που είναι στην διαδικασία επαγγελματικού προσανατολισμού, για να τους δείξω το δρόμο για σίγουρη αποκατάσταση. 


Επίσης και με εξειδικευμένα άτομα (ΕΠΑΣ, ΤΕΙ, ΑΕΙ) που έχουν τα φόντα και θέλουν να επιτύχουν στην ζωή τους και όχι με καφενόβιους.

 

 

Βιογραφικά στοιχεία

 

Γεννηθείς την 09/08/1953 στην Κορνοφωλιά, Σουφλίου, Έβρου

 

Απόφοιτος του εξαταξίου Γυμνασίου Σουφλίου και μετά το στρατιωτικό από τον Απρίλιο 1976 στην Γερμανία. Αυτοδίδακτος στην γερμανική γλώσσα. Μετά από 3 έτη και 4 μήνες παραμονή στην Γερμανία, έναρξη επαγγελματικής εκπαίδευσης (Αύγουστος 1979).

 

Απόφοιτος γερμανικής ΕΠΑΣ  (Ιούλιος 1981) για το επάγγελμα του ηλεκτρομηχανολόγου (σήμερα λέγεται μηχατρονικός) και πολυετής απασχόληση ως εξειδικευμένος τεχνίτης στην γερμανική βιομηχανία. 


Επιπλέον 5ετής θητεία ως σύμβουλος προσωπικού (IG Metall - Betriebsrat) και ειδικός σε θέματα μισθοδοσίας (ERA).

 

Τον Δεκέμβριο 1992 κτήση γερμανικού κρατικού πτυχίου μεταφραστή της ελληνικής γλώσσας στο Darmstadt με επικείμενη ορκωμοσία τον Φεβρουάριο  1993 ως ορκωτός μεταφραστής παρά του Πρωτοδικείου Στουτγάρδης.


Μεγάλη και μακρόχρονη εμπειρία στον επαγγελματικό προσανατολισμό νέων στην Γερμανία. 


Για τα παιδιά που ήρθαν μετά την οικονομιή κρίση του 2010 παίζει μεγάλο ρόλο και η έγκαιρη  επιλογή κατάλληλου σχολείου και μετέπειτα του σωστού  επαγγελματικού προσανατολισμού.ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διάφορες πληροφορίες σε πολλά θέματα, μουσικοχορευτικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, θέατρα, παραδοσιακοί χοροί κλπ. της ευρύτερης περιοχής Στουτγάρδης θα βρείτε στο Facebook 

 

στην σελίδα με το όνομα Ελληνική Κοινότητα Στουτγάρδης


https://www.facebook.com/Griechische.Gemeinde.Stuttgart/

 

(δεν έχει καμία σχέση με το σύλλογο Griechische Gemeinde Stuttgart e.V. 

και απευθύνεται καθαρά ενημερωτικά, υπερκομματικά και αμερόληπτα σε όλον τον Ελληνισμό της ευρύτερης περιοχής Στουτγάρδης για τα εδώ δρώμενα και την εργασιακή και κοινωνική ένταξη του Έλληνα) 


και στην ΣΩΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


https://www.facebook.com/groups/1504024046518581/

 

που είμαι συντάκτης ή διαχειριστής.
ΓΕΝΙΚΑ

 

Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε πληροφορίες στην ελληνική και στην γερμανική γλώσσα στα παρακάτω θέματα:

 

 

Βασικά θέματα:

 

Άδειες οδήγησης από Ελλάδα - Αρχείο στο σπίτι σας - Ασφαλιστικές βεβαιώσεις από Ελλάδα - Δικαστικά (γενικά) πληρεξούσια και εξουσιοδοτήσεις - Έλληνες που λαμβάνουν παροχές Hartz-IV στην Γερμανία - Επίδομα τέκνων - Επικύρωση μετάφρασης για υπηρεσιακή χρήση στην Γερμανία - Προβλήματα με τα ελληνικά ονόματα στην Γερμανία - Προξενική επικύρωση για υπηρεσιακή χρήση στην Ελλάδα - Σφραγίδα της Χάγης γενικά (Apostille)

 

 

Ληξιαρχικά

 

Άδεια γάμου - Διαζύγια γερμανικών δικαστηρίων, αναγνώριση στην Ελλάδα - Διαζύγια ελληνικών δικαστηρίων - Διπλό επώνυμο της συζύγου μετά τον γάμο - Επώνυμο τέκνων - Μεταγενέστερη, δηλαδή εκπρόθεσμη, καταχώρηση ληξιαρχικών πράξεων ή συμβάντων στην Ελλάδα (γέννηση, γάμος, θάνατος, διαζύγιο κλπ.) - Οικουμενικός γάμος - Τελεσιδικία απόφασης.   

Αποκλεισμός ευθύνης

 

Αποκλείεται κάθε ευθύνη για τις περιεχόμενες εδώ πληροφορίες. Ουδεμία παροχή εγγύησης, ούτε και δικαίωμα πληρότητας, αφού οι κανονισμοί και προδιαγραφές αλλάζουν κάθε τόσο. Πιο πολύ είναι πρακτικές συμβουλές, οι οποίες σας βοηθούν όμως, ακόμα και αν είστε άσχετοι, να βρείτε τον πιο σύντομο δρόμο επίλυσης του προβλήματός σας. Δεν δίνουμε νομική συμβουλή και δεν αναλαμβάνουμε νομική ευθύνη για τις πληροφορίες αυτές που βασίζονται σε 30-ετή μεταφραστική εμπειρία. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται προς διευκόλυνσή σας στην ζούγκλα των υπηρεσιών και αποβλέπουν να σας δώσουν μια πρώτη βλέψη σε αρκετά διοικητικά θέματα και των δύο χωρών.

 

 

Haftungsausschluss

 

Für die hier aufgelisteten Informationen wird jegliche Haftung ausgeschlossen. Kein Gewähr und kein Recht auf Vollständigkeit, weil sich die Vorschriften und Bestimmungen ständig ändern. Vielmehr sind es praktische Tipps, die Ihnen auch als Laien helfen können, eine Lösung für Ihr Problem, so einfach wie nur  möglich, zu finden. Wir geben keinen juristischen Rat und haften nicht für diese aus einer über 30-jährigen Übersetzererfahrung stammenden Informationen. Diese Informationen dienen dazu Ihren Weg im Behördendschungel zu erleichtern und Ihnen eine erste Vorkenntnis in vielen administrativen Themen beider Länder zu geben.